سامانه های هوشمند و کاربرد آن ها در پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: سامانه های هوشمند و کاربرد آن ها در پزشکی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

1. مقدمهای برهوش مصنوعی و سامانههای هوشمند

2. مبانی شبکههای عصبی مصنوعی
یادگیری در شبکه های عصبی (با سرپرستی، بدون سرپرست)
شبکه پرسپترون تک لایه و چند لایه
الگوریتم یادگیری پس انتشار خطا
شبکه های RBF 
شبکه هاپفیلد
شبکههای کوهونن و ART

3. روش های بهینه سازی و جستجو با استفاده از الگوریتم های ژنتیک
 
4. منطق فازی و سامانههای فازی

5. سامانه های خبره
 
6. نمونه هایی از کاربردها در پزشکی
 

 
مراجع
 
1- D. L. Hudson, M. E. Cohen, "Neural Networks and Artificial Intelligence for Biomedical Engineering", IEEE press, 2000 .
2- N. P. Padhy, "Artifical Intelligence & Intelligent System", OXFORD University PRESS, 2005 .
. 3. م. غضنفری، ز. کاظمی، " اصول و مبانی سیستم های خبره " انتشارات دانشگاه علم وصنعت ایران، 1383
4- A. Meyer- Base, " Patem Recognition for Medical Imaging", ELSEVIER, 9004 .
5- M. Akay (Ed. ) "Nonlinear Biomedical Signal Processing", IEEEPress, 9000 .


دفعات مشاهده: 879 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر