اصول فن آوری اطلاعات

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: اصول فن آوری اطلاعات
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

1. فن آوری اطلاعات در عصر اقتصاد دیجیتالی

2. بسترهای فن آوری اطلاعات(اینترنت، اینترانت، اکسترانت)

3. مقدمهای بر شبکههای کامپیوتری و مدیریت آن ها

4. ارتباط، همکاری و تعامل در شبکههای کامپیوتری

5. مقدمهای بر عاملهای مهم انسانی در توسعه فن آوری اطلاعات

6. پروژههائی از نوع سیستم های اطلاعاتی

7. مؤلفههای مهم در تحلیل سیستم های اطلاعاتی

8. آشنایی با مدیریت استراتژیک و مفاهیم آن

9. تجارت و اقتصاد الکترونیکی

10. مدل های تجارت الکترونیکی

11. مدل های آموزش الکترونیکی

12. مدل های آموزش الکترونیکی

13. آموزش الکترونیکی مخلوط Blended e- learning

14. تشریح سیستم های مدیریت آموزشی  و اجزاء آن هاLMS

15- عوامل و معیارهای موفقیت در آموزش الکترونیکی

16- سیستم های هوشمند در پشتیبانی از تصمیمسازی مدیران

17- امنیت و مدیریت منابع اطلاعاتی

 
 

 
مراجع
1- BIOTECHNOLOGY AND COMMUNICATIO (the Mela- Technologies of  information). Jennings and Dolf Zillmann, LAWRENCE ERLBAUM ASSOCIATES, PUBLISHERS, Mahwah, New jersey, London, 9004 .
2- BIOMEDICAL INFORMATION TECHNOLOGY, Edited By David feng, Department of Electronic & information Engineering, Hong Kong polytechnic University, Hong Kong, China, 2007 .
3- Biomedical information technology, by sackman, Harold, Academic Press,1997 .


دفعات مشاهده: 827 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر