تجزیه و تحلیل سیستم ها

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (جبرانی)
 
 
عنوان درس: تجزیه و تحلیل سیستم ها
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  ریاضیات مهندسی
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

1. تعاریف اولیه: سیستم و سیگنال، انواع سیستم ها، مقدمهای بر مدل سازی سیستم های فیزیکی.

2. تجزیه و تحلیل سیستم های خطی و مستقل از زمان )پیوسته، گسسته(: پاسخ ضربه، کانولوشن، تحلیل فوریه، طیف چگالی انرژی و توان.

3. نمایش سیگنال های پیوسته در زمان توسط نمونههای آن، قضیه نمونه برداری.

4. تبدیل فوریه گسسته (DFT)تبدیل فوریه سریع(FFT)کانولوشن دایرهای.

5. فیلترهای فرکانس گزین ایده آل و غیر ایده آل (پیوسته و گسسته در زمان).

6. تبدیل Z و به کارگیری آن در تحلیل سیستم های گسسته.

7. بررسی سیستم ها در فضای حالت (پیوسته و گسسته)

 
 

 
مراجع
1. سیگنال ها و سیستم ها (ابنهایم، ویلسکی، نواب)
2. Discrete- time signal processing – Oppenheim & Schafer .


دفعات مشاهده: 1878 بار   |   دفعات چاپ: 23 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر