سیگنال‌ها و سیستم‌ها

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
کارشناسی   (تخصصی اجباری)
 
 
عنوان درس:سیگنال­ها و سیستم­ها
 
تعداد واحد       3                                                  پیش نیاز  ریاضی مهندسی
 
                                                                           هم نیاز
        
 

هدف
 
آشنایی با توصیف سیگنال­ها و تحلیل سیستم­های خطی و تغییر ناپذیر بازمان در حوزه­های زمان(پیوسته و گسسته) و فرکانس
 


سرفصل و رئوس مطالب
 
1. مقدمه:
مفاهیم و ابزارهای ریاضی پردازش سیگنال‌ها، تعاریف، خواص و تقسیم‌بندی‌های کلی
2. سیگنال‌های پیوسته زمان و گسسته زمان:
نمایش ریاضی، ضربه و پله، متناوب، نمایی مختلط، توان و انرژی
3.سیستم‌های خطی و تغییرناپذیر با زمان:
 پاسخ ضربه، مفهوم کانولوشن، خواص پاسخ ضربه، توصیف به ‌وسیلهی معادلات تفاضلی و دیفرانسیل
4. سری فوریه سیگنال‌های متناوب:
اهمیت نمایش در محاسبه پاسخ سیستم‌های LTI، سیگنال‌های پیوسته زمان، سیگنال‌های گسسته زمان، همگرایی سری فوریه، خواص نمایش سری فوریه

5.سری فوریه سیگنال‌های متناوب:
اهمیت نمایش در محاسبه پاسخ سیستم‌های LTI، سیگنال‌های پیوسته زمان، سیگنال‌های گسسته زمان، همگرایی سری فوریه، خواص نمایش سری فوریه

6.
تبدیل فوریه گسسته زمان:
تعریف، همگرایی، خواص، تحلیل سیستم‌های توصیف شده با معادلات تفاضلی با ضرایب ثابت

7.نمونه برداری:

 قضیه، شکل‌های ایده‌آل و غیر ایده‌آل، پدیده تداخل طیفی، بازسازی

8.تبدیل لاپلاس:
تعریف، همگرایی، خواص، تابع تبدیل و تحلیل سیستم‌های LTI (پیوسته زمان)

9-تبدیل Z:
 تعریف، همگرایی، خواص، تابع تبدیل و تحلیل سیستم‌های LSI (گسسته زمان)

 
 

مراجع
 
  1. V. Oppenheim, A. S. Willsky and S.H. Nawab, Signals and Systems, 2nd ed., Prentice-Hall, 1996.
  2. R. E. Ziemer, W. H. Tranter and D. R. Fannin, Signals and Systems, Continuous and Discrete, 4th ed., Prentice-Hall, 1998.
  3. S. Haykin and B. Van Veen, Signals and Systems, 2nd ed., Wiley, 2003.
  4. Northrop, Robert B. Signals and Systems Analysis in Biomedical Engineering. CRC press, 2016.


دفعات مشاهده: 1028 بار   |   دفعات چاپ: 70 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر