پدیده‌های بیوالکتریک

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
کارشناسی   (تخصصی اجباری)
 
 
عنوان درس:پدیده­های بیوالکتریک  
 
تعداد واحد       3                                                  پیش نیاز  فیزیولوژی
 
                                                                           هم نیاز
        
 

هدف
 
آشنایی با چگونگی تولید پتانسیل در سلول و رشته­های تحریک­پذیر و تاثیر جریان­های بیوالکتریکی و الکتریکی بربافت­های بدن
 


سرفصل و رئوس مطالب
 
1.منشاء پتانسیل های سلولی
قانون نفوذ ، قانون رانش ذرات در محلول­های آبی ، نفوذ ذرات بدون بار در محلول­های آبی ، رانش ذرات باردار در محلول های آبی ، رابطه اینشتین ، تعادل در سیستم تک یونی ( نرست ) ، تعادل دونان ، خنثی بودن بار فضایی ، ولتاژ غشایی با تراوندگی غیر صفر برای تمام یون­ها ، گلدمن ، پمپ­های یونی ، پتاسیل­های غشاهای بیولوژیکی ، پتانسیل استراحت و پتانسیل عمل
 
2.مدل­های واکنش­های غشایی
3.انتشار پتانسیل بیوالکتریکی در سلول­های و رشته های تحریک­پذیر
رشته ها و بافت های تحریک ناپذیر ( غیرفعال ) مقاومتی و خازنی و معادلات دیفرانسیل آن ، ثابت مکانی ، ثابت زمانی ، وابستگی توزیع پتانسیل به ثابت زمانی و مکانی ، رشته های عصبی تحریک پذیر مقاومتی و خازنی ، معادلات منحنی شدت­، زمان تحریک، انتشار پتانسیل در رشته تحریک پذیر، انتشار پتانسیل در رشته های با طول محدود ، اصل اندازه در تحریک خارجی .
 
4.منابع الکتریکی و توزیع پتانسیل­های میدانی خارج  سلولی در هادی حجمی
معادلات شبه ایستا در هادی حجمی ، چگالی جریان در هادی حجمی و توزیع پتانسیل ، پتانسیل میدانی در اثر حرکت پتانسیل غشایی ( دو قطبی و ) ، ثبت های دو قطبی و تک قطبی پتانسیل در هادی حجمی ، منطقه عصب­گیری و نقش و جایگاه هندسه الکترود در کیفیت و مشخصات بیوپتانسیل ، اثرات فیلتری برداشت سیگنال در هادی حجمی ، مدل دو قطبی ، سه قطبی و شبکه ای انتشار پتانسیل و محاسبه توزیع پتانسیل در هادی حجمی .
 
5.تحریک الکتریکی خارجی بافت­های تحریک پذیر
معادلات توزیع پتانسیل ، تحریک فیبرهای تحریک پذیر با طول محدود و نا محدود با مایلین و بدون مایلین ، تابع فعالیت و شرط های لازم و کافی تحریک ، تحریک تک قطبی و چند قطبی ، تحریک سلول های عصبی ، تحریک آندی ، تحریک های چند الکترودی .
 
6.زیست سنجی و الکترودهای ثبت و تحریک
7.روش الکتروفیزیولوژی ثبت پتانسیل­های سلولی
مهار و لتاژ ، مهار جریان و

8.پتانسیل­های قطبی
فعالیت الکتریکی قلب، بردار قلبی، اشتقاق­های استاندارد، الکترود مرجع، اشتقاق­های تقویت شده ، ثبت­های داخل و خارج سلولی

9.پتانسیل­های عضلانی و برانگیخته
10-پتانسیل­های مغزی و برانگیخته
 
11-تحریک الکتریکی کارکردی
 

 
 

مراجع
 
  1. Plonsey. R , Bioelectric phenomena , mcgraw-hill , 1969
  2. Plonsey. R , Roger. Bar , Bioelectricity: A Quantitative Approach 2000
  3. Pullar, Christine E. The physiology of bioelectricity in development, tissue regeneration and cancer. CRC Press, 2016.


دفعات مشاهده: 6426 بار   |   دفعات چاپ: 295 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر