مدارهای الکتریکی 2

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
کارشناسی   (تخصصی اجباری)
 
 
عنوان درس:مدارهای الکتریکی 2 
 
تعداد واحد       3                                                  پیش نیاز  مدارهای الکتریکی 1
 
                                                                           هم نیاز
        
 

هدف
 
هدف این درس آشنایی دانشجویان با تجزیه و تحلیل سیستماتیک مدارهای الکتریکی می­باشد.
 


سرفصل و رئوس مطالب
 
 
1-مدارهای چند فازه
1- 1سیستم‌های چند فاز
سیستم‌های تک‌فاز سه سیمه
اتصال ستاره و مثلث
       اندازه‌گیری توان در سیستم‌های سه فاز .
2-فرکانس مختلط و تبدیل لاپلاس
تابع تحریکی سینوسی میرا
تبدیل لاپلاس
قضایای تبدیل لاپلاس
تحلیل مدار در حوزه S
Y(S)و Z(S)
روش‌های تحلیل مدار در حوزه S
پاسخ فرکانسی برحسب سیگما
صفحه فرکانس مختلط
پاسخ طبیعی و صفحه‌یs
     روش‌های سنتز H(S)
3-پاسخ فرکانسی
مدارهای تشدید  موازی
تشدید سری
تغییر مقیاس
نمودار بودی
4-روش ساده کردن مسائل شبکه‌ها و گراف­های شبکه :
روش­های حلقه و گره در بررسی شبکه ها ، انتخاب متغیرهای ولتاژ و جریان ، طرز نوشتن معادلات کیرشف بصورتی که حداقل معادلات ومجهولات بدست آید . خواص شبکه­ها ، مشاهده اصل جمع اثرها درمعادلات شبکه ها.

5-معادلات حالت ومتغیرهای حالت وتحلیل شبکه‌ها با استفاده از متغیرهای حالت
روش­های کامپیوتری تحلیل شبکه های بزرگ
تبدیل لاپلاس وکاربرد آن درتحلیل مدارها .
قضیه کانولوشن در حوزه زمان وفرکانس ومحاسبه ترسیمی و عددی آن
فرکانس­های طبیعی یک متغیر شبکه و یک شبکه
6-قضایای شبکه­ ها
قضایای تونن
نورتن
تقابل هم پاسخی و جمع آثار
7-دوقطبی ها
پارامترهای ادمیتانس
پارامترهای امپدانس
پارامترهای هیبرید
پارامترهای انتقال

 
 

مراجع
 
  1. DESOER, Charles A., and Ernest S. KUH. "Basic Circuit Theory. 13th Printing." 1983
  2. Bose, Amar G., and Kenneth N. Stevens. Introductory network theory. Harper & Row, 1965.
  3. Chua LO, Desoer CA, Kuh ES. Linear and nonlinear circuits. 1987 .
  4. Boylestand R.L, Introductory Circuit Analysis, Prentice-Hall,The 2010
  5. Chen, Wai-Kai. Nonlinear and distributed circuits. Crc Press, 2018.
  1. تحلیل مهندسی مدار ویلیام هیت، جک کمرلی و استیون دوربن,1391
  2. نظریه اساسی مدارها و شبکه‌ها-ارنست کوه و چارلز دسور، 1395


دفعات مشاهده: 1567 بار   |   دفعات چاپ: 90 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر