ماشین‌های الکتریکی مستقیم

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
کارشناسی   (تخصصی انتخابی)
 
 
عنوان درس:  ماشین­های الکتریکی مستقیم
 
تعداد واحد       2                                                  پیش نیاز   مدار های الکتریکی 1
 
                                                                           هم نیاز   
        
 

هدف
 
آشنایی با موتورها و ژنراتورهای جریان مستقیم
 


سرفصل و رئوس مطالب
 
 
1- مدارهای مغناطیسی
1-1 مشخصه مواد فرومغناطیسی
1-2 مدارهای مغناطیسی با تحریک DC، مفاهیم نشت و پراکندگی فلو
1-3 مدارهای مغناطیسی با تحریک AC
1-4 تلفات فوکو و هیسترزین
1-5 اصول اولیه ترانسفورماتور تکفاز (حالت بی­باری)
2- تبدیل الکترومکانیکی
2-1 انرژی در میدان مغناطیسی
2-2 مبدل­های الکترومکانیکی پیوسته و ناپیوسته
2-3 نیرو و گشتاور در سیستم­های مغناطیسی
2-4 مبدل­های الکترومکانیکی یک و چند تحریکه
3- ماشین­های DC
3-1 کلیات
3-2 ساختمان
3-3 توزیع میدان در فاصله هوائی ناشی از تحریک استاتور و روتور
3-4 مشخصه مغناطیسی ماشین­های DC
3-5 سیم پیچی آرمیچر
3-6 نیروی محرکه القاء شده در آرمیچر
3-7 گشتاور الکترومغناطیسی در ماشین ­DC
4- ژنراتورهای DC
4-1 مشخصه­های بی­باری و بارداری انواع ژنراتورهای DC
4-2 عکس­العمل آرمیچر
5- مورتورهای DC
5-1 مشخصه­های مختلف انواع موتورهای DC
5-2 راه­اندازی موتورهای DC
5-3 تنظیم سرعت موتورهای DC
5-4 تلفات و راندمان ماشین­های DC
 

مراجع
 
  1. Fitzgerald, Arthur Eugene, et al. Electric machinery. Vol. 5. New York: McGraw-Hill, 2003.
  2. El Hawary, Mohamed E. "Principles of electric machines with power electronic applications." 1986.
  3. Slemon, Gordon R. Electric machines and drives. Addison-Wesley, 1992.
  4. J Hindmarsh , Electrical Machines and drive systems, et al, 3rd edition, 1996,
  5. Boldea, Ion, and Syed A. Nasar. The induction machines design handbook. CRC press, 2018.


دفعات مشاهده: 940 بار   |   دفعات چاپ: 87 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر