الکترومغناطیس

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
کارشناسی   (تخصصی انتخابی)
 
 
عنوان درس:  الکترومغناطیس
 
تعداد واحد       3                                                 پیش نیاز   ریاضی2، فیزیک2
 
                                                                           هم نیاز   ریاضی مهندسی
        
 

هدف
 
آشنایی با مفاهیم میدان­های الکتریکی ساکن ، مغناطیسی ساکن، الکترومغناطیس متغیر با زمان و معادلات ماکسول
 


سرفصل و رئوس مطالب
 
1- مقدمه
2- آنالیز برداری
3- الکتریسیته ساکن-قانون کولمپ
4- الکتریسیته ساکن-قانون گوس
5- الکتریسیته ساکن-پتانسیل الکتریکی
6- الکتریسیته ساکن-رسانا و عایق
7- الکتریسیته ساکن-خازن­ها-نیرو و انرژی
8- روش­های حل مساله در الکتریسیته ساکن:معادلات لاپلاس و پواسون
9- روش­های حل مساله در الکتریسیته ساکن:روش تصاویر
10-جریان­های الکتریکی دایم
 

مراجع
 
  1. Inan, U. S., and A. S. Inan. "Engineering Electromagnetics, Menlo Park.,1999.
  2. Griffiths, David J. Introduction to Electrodynamics. New Jersey: Prentice Hall, 1962.
  3. Griffiths, David J. "Introduction to Electrodynamics." 574-574 , 2005.
  4. Hayt, William Hart, and John A. Buck. Engineering Electromagnetics. Vol. 6. New York: McGraw-Hill, 1981.
  5. 5-Bansal, Rajeev. Fundamentals of Engineering Electromagnetics. CRC press, 2018.


دفعات مشاهده: 412 بار   |   دفعات چاپ: 67 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر