دینامیک در مهندسی پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
کارشناسی   (تخصصی اجباری)
 
 
عنوان درس:  دینامیک در مهندسی پزشکی
 
تعداد واحد       ۳                                                پیش نیاز   ریاضی عمومی2- استاتیک در مهندسی پزشکی
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

هدف
  1. آشنایی با قوانین نیوتن
  2.  نوشتن معادلات دینامیک ذرات و اجسام صلب
  3. . آشنایی با مدل­های دینامیکی تحلیل حرکت بدن
 
 


سرفصل و رئوس مطالب 
 
1- اصول دینامیک
2- سینماتیک و سینتیک ذرات:
توصیف حرکت، حرکت زاویه­ای، حرکت برروی منحنی، مختصات قطبی، حرکت، کار و انرژی ممنتوم، حرکت مرکزی
3- سینتیک سیستم­های چند ذره ای:
معادله حرکت، کار و انرژی، ممنتوم خطی و زاویه­ای، بقای ممنتوم و جرم
4- سینماتیک اجسام صلب در صفحه:
حرکت مطلق، حرکت نسبی، حرکت زاویه­ای
5- سینتیک اجسام صلب در صفحه:
ممان انیرسی حول یک محور، قوانین نیرو و کار و انرژی
6- سینماتیک اجسام صلب در فضا:
حرکت مطلق، حرکت نسبی
7- سینتیک اجسام صلب در فضا:
 ممنتوم زاویه­ای چرخش حول یک نقطه
8-مدل­سازی لینکی بدن:
­داده های آنتروپومتری، فرضیات مدل­سازی
9- سینماتیک مستقیم و معکوس
 

مراجع
 
1-N. Ozakaya, D. Goldsheyer, M. Nordin, Fundamental of Biomechanics: Equilibrium, motion and deformation, 4th edition, Springer, 2017.
2-کرایگ م.، دینامیک، مترجم علیرضا انتظاری، انتشارات نوپردازان,1394


دفعات مشاهده: 1146 بار   |   دفعات چاپ: 95 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر