مکانیک سیالات بیولوژیکی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
کارشناسی   (تخصصی انتخابی)
 
 
عنوان درس:  مکانیک سیالات بیولوژیکی
 
تعداد واحد       3                                               پیش نیاز  مکانیک سیالات بیولوژیکی
 
                                                                           هم نیاز   -
        
 

هدف
شناخت خصوصیات و رفتارهای بیومکانیک بافت­ها، آشنایی با خصوصیات مکانیکی خون و قوانین حاکم بر جریان خون، روش­های اندازه­گیری و سنجش در بیومکانیک سیالات
 
 


سرفصل و رئوس مطالب 
 
1- مقدمه

2- بیومکانیک بافت نرم: ویسکوالاستیسیته


3- بیومکانیک بافت سخت: استخوان، دندان

5- مکانیک سیالات زیستی: تقسیم­بندی سیالات نیوتنی و غیرنیوتنی، ویسکوزیته خون و اثر هماتوکریت


6- اثر قطر رگ بر ویسکوزیته و هماتوکریت، اثر فارین لند کوییست

7- بیومکانیک سیستم دفع ادرار: کلیه ها، دستگاه دیالیز، کلیه مصنوعی

8-
تجهیزات پزشکی و درمانی


 
 
 

مراجع
 
  1. Hall, Susan. Basic Biomechanics. McGraw-Hill Higher Education, 2014.
  2. Winter, David A. Biomechanics and Motor Control of Human Movement. John Wiley & Sons, 2009.
  3. هال س. "مبانی بیومکانیک"، ترجمه سیامک نجاریان، مهناز ایرانی، بهرخ عاصی، انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر.1396
  4. پنجابی، وایت، " بیومکانیک سیستم های اسکلتی عضلانی"، ترجمه علی استکی، حامد عامری، انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی.1385


دفعات مشاهده: 941 بار   |   دفعات چاپ: 79 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر