ارتعاشات

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
کارشناسی   (تخصصی انتخابی)
 
 
عنوان درس:  ارتعاشات
 
تعداد واحد       2                                               پیش نیاز  دینامیک در مهندسی پزشکی
 
                                                                           هم نیاز   -
        
 

هدف
1- آشنایی و معرفی سیستم­های ارتعاشی
2- معرفی انواع تحریک های سیستم­های دینامیکی و حل معادلات
3- معرفی درجه آزادی سیستم­ها و نحوه حل معادلات
 
 


سرفصل و رئوس مطالب 
 
1- مقدمه
تعاریف، حرکات تناوبی و هارمونیک، خواص حرکت نوسانی

2- درجات آزادی، مدل ریاضی سیستم­های دینامیکی و سیستم­های خطی و غیرخطی

3- ارتعاشات آزاد سیستم­های یک درجه آزادی، معادلات حرکت سیستم با استفاده از قوانین نیوتن و روش رایلی و انرژی، اصلا دالامبر، جرم موثر، ارتعاشات طبیعی انواع سیستم­های خطی یک درجه آزادی بدون استهلاک، استهلاک خطی، روش کاهش لگاریتمی، کاربرد روش کار مجازی

4-
ارتعاشات سیستم­های یک درجه آزادی با تحریک هارمونیک:
انواع تحریک های خارجی، ارتعاشات ماندگار با استفاده از روش اعداد مختلط، پاسخ زمانی و فرکانسی سیستم نسبت به تحریک ورودی هارمونیک، حرکت کلی سیستم، پاسخ فرکانسی نسبت به تحریک جابجایی پایه، ارتعاشات پیچشی میله­ها، ارتعاشات اجباری سیستم­ها ناشی از دوران جرم خارج از مرکز و حرکت رفت و برگشتی، سرعت بحرانی، اثر استهلاک در سرعت بحرانی، پایه های صلب و الاستیک

5- کاربرد فنرها و مستهلک کننده لزجی به صورت موازی، انرژی تلف شده توسط مستهلک کننده لزجی، اصطکاک خشک، استهلاک سازه ها و توربولانس، مستهلک کننده لزجی معادل، کاهش ارتعاشات و ایزولاسیون، قابلیت انتقال نیرو و جابجایی مطلق و نسبی، مستهلک کننده ویسکوالاستیک، روش های اندازه­گیری پارامترهای مربوط به ارتعاش و استفاده از ارتعاشات در تعمیر و نگهداری


6- ارتعاشات با تحریک دلخواه، تحریک تناوبی، روش فوریه، تحریک غیرتناولی(پاسخ سیستم یک درجه آزادی به بار ضربه)، انتگرال کانولوشن، کاربرد روش های عددی در حل معادلات ارتعاشی

7-
سیستم دودرجه آزادی:
معادلات دیفرانسیل ارتعاشات از روش نیتون، آزاد، مودهای طبیعی، حرکت کلی سیستم، مختصالت عمومی، مختصالت اصلی، پدیده ضربان

8-ارتعاشات اجباری، جاذب دینامیکی ارتعاشات، انواع جاذب های صنعتی، ارتعاشات سیستم­های مرتبط(وابسته)

9-مود جسم صلب، روش انرژی برای به دست آوردن معادلات حرکت(روش لاگرانژ)، سیستم­های چند درجه آزادی، تعمیم معادلات ماتریسی برای سیستم‌های چند درجه آزادی، مقدمه ای بر ارتعاشات سیستم‌های ممتد

 
 
 

مراجع
 
  1. Hall, Susan. Basic Biomechanics. McGraw-Hill Higher Education, 2014.
  2. Winter, David A. Biomechanics and Motor Control of Human Movement. John Wiley & Sons, 2009.
  3. هال س. "مبانی بیومکانیک"، ترجمه سیامک نجاریان، مهناز ایرانی، بهرخ عاصی، انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر.1396
  4. پنجابی، وایت، " بیومکانیک سیستم های اسکلتی عضلانی"، ترجمه علی استکی، حامد عامری، انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی.1385


دفعات مشاهده: 852 بار   |   دفعات چاپ: 138 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر