سیستم‌های اندازه‌گیری

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
کارشناسی   (تخصصی انتخابی)
 
 
عنوان درس:  سیستم­های اندازه­گیری
 
تعداد واحد       3                                               پیش نیاز  سیستم­های اندازه­گیری
 
                                                                           هم نیاز   -
        
 

هدف
1- آشنایی با مبدل­ها و تجهیزات اندازه­گیری
2- آشنایی با اصول اندازه­گیری بیوسنسورها
3- آشنایی با انواع خطاها و نحوه کالیبراسیون سنسورها
 
 


سرفصل و رئوس مطالب 
 
1- مقدمه و تعریف و منظور از اندازه­گیری و تشریح ابعاد در رابطه با آزمایش ها، تحقیقات و صنایع.

2- تشریح اندازه­گیری و روش ها و وسائل مختلف اندازه­گیری و کاربرد این وسائل در اندازه­گیری و کنترل سیستم­ها.

3- حس کننده­ها و انواع مختلف آن­ها ( Sensors )

4-مبدل­ها (Transducers )، فرستنده­ها (Transmitters ) و گیرنده­های علائم (Receivers).

5- تشریح مشخصات دستگاه­های اندازه­گیری نظیر حدود خطی بودن، حساسیت ( Sensitivity )، دقت (Resolution )، خطا وانواع مختلف و علّت آنها، طرز کار دینامیکی دستگاه­های اندازه­گیری.

6-کالیبره کردن دستگاه­های اندازه­گیری ( calibration).


7- اندازه­گیری پارامترهای مختلف : جابجایی، سرعت،شتاب،ارتفاع مایع، جریان سیالات یا گاز، حرارت، زمان، فرکانس، فشار، تنش، تغییر طول نسبی، ویسکوزیته.

8- بیوسنسورها

9-
اصول اندازه­گیری در بیوسنسورها، اندازه گیری در مقیاس­های کوچک، کاربرد المان­های بیولوژیک به عنوان سنسور، کاربرد آن­ها در سیستم­های تشخیصی، مثال­های تجاری از بیوسنسورها، اندازه گیری فاکتورهای خون، گلوکز و ...

10- مطالبی که ارجح است اضافه شود :ریاضیات مربوط به خطا ( احتمالات و توزیع آنها، آنالیز فوریه، معیار حداقل مربع (Criterion Least Square ).

11-
انجام پروژه درسی

 
 
 

مراجع
 
  1. J. Cooper & T. Gass, “Biosensors”, 2nd edition, Oxford University press, 1990.
  2. S. Chatterli & A. Miller, “Biomedical instrumentation systems”, Delmar CENGAGE  learning, 2010.
  3. Shirmohammadi, Shervin, et al. "Instrumentation And Measurement in Medical, Biomedical, and Healthcare Systems." IEEE Instrumentation & Measurement Magazine 19.5, 6-1, 2016


دفعات مشاهده: 730 بار   |   دفعات چاپ: 67 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر