آزمایشگاه کنترل و اندازه‌گیری

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
کارشناسی   (تخصصی انتخابی)
 
 
عنوان درس:  آزمایشگاه کنترل و اندازه­گیری
 
تعداد واحد       1                                               پیش نیاز  کنترل اتوماتیک
 
                                                                           هم نیاز   -
        
 

هدف
آشنایی عملی با نحوه عملکرد سیستم­های کنترلی و طراحی کنترلر
 


سرفصل و رئوس مطالب 
 
1-معرفی دستگاه­ها و تجهیزات، معرفی دوره، ارائه برنامه کلاس و نحوه گزارش گزارش کار

2-آشنایی با نحوه ی پیاده­سازی فرآیندها و کنترلگرها ) بستن مدارات اولیه شامل انتگرال­گیر، مشتق گیر و استخراج تابع تبدیل


3-آموزش سینولینک، شبیه سازی مدارات بسته شده جلسه قبلی در محیط نرم افزار

4- آشنایی با سیستم موتور  dcو شناسایی سیستم

5- طراحی کنترلر  ، PIDپیاده سازی سخت افزاری و نرم افزاری برای مورتور  ،dcمقایسه نتایج

6-طراحی کنترلر  ،Lead-Lagپیاده سازی سخت افزاری و نرم افزاری، مقایسه نتایج

7-آشنایی با سیستم گوی معلّق و شناسایی سیستم

8-طراحی کنترلر  ،PIDپیاده سازی سخت افزاری و نرم افزاری برای سیستم گوی معلق، مقایسه نتایج

9-طراحی کنترلر  ،Lead-Lagپیاده سازی سخت­افزاری و نرم­افزاری برای سیستم گوی معلق، مقایسه نتایج

10-آشنایی با سیستم کوره و شناسایی سیستم

11-طراحی کنترلر  ،PIDپیاده سازی سخت افزاری و نرم­افزاری برای سیستم کوره، مقایسه نتایج

12-طراحی کنترلر  ،Lead-Lagپیاده سازی سخت­افزاری و نرم­افزاری برای کوره، مقایسه نتایج

13-شناسایی، طراحی و پیاده سازی کنترلر(کنترل سطح آب)

14-شناسایی، طراحی و پیاده­سازی کنترلر(کنترل شار )

15-ارائه پروژه­ها

16-رفع مشکل و جلسه جبرانی مباحث منتخب و پیشرفته 
 

مراجع
 
  1. K. Ogata, “Modern Control Engineering”, Prentice Hall, 1990.
  2. N. S. Nise, “Control system engineering”, Wiley, 1998
  3. Ogata, Katsuhiko. "Modern control engineering." Instructor 201709 , 2017


دفعات مشاهده: 315 بار   |   دفعات چاپ: 77 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر