آزمایشگاه مکانیک سیالات

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
کارشناسی   (تخصصی انتخابی)
 
 
عنوان درس:  آزمایشگاه کنترل و اندازه­گیری
 
تعداد واحد       1                                               پیش نیاز  -
 
                                                                           هم نیاز   مکانیک سیالات
        
 

هدف
  1. مشاهده تجربی روابط حاکم بر سیالات 
  2. آشنایی با روش­های مختلف اندازه­گیری ثوابت سیالاتی
 


سرفصل و رئوس مطالب 
 
1-آزمایش جریان دودی شکل

2-آزمایش اثر ضربه جت

3-آزمایش عدد رینولدز

4- آزمایش مرکز فشار

5-آزمایش ویسکوزیته

6-آزمایش ونتوری متر

7-آزمایش اصطکاک و افت

8-آزمایش Hele Shaw

9-آزمایش ضریب تخلیه

10-
آزمایش کشش سطح


 
 

مراجع
 
  1. Munson, B. R., Young, D. F., & Okiishi, T. H. Fundamentals of Fluid Mechanics. New York, 3(4). 1990.
  2. Fox, R. W., McDonald, A. T., & Pritchard, P. JIntroduction to Fluid Mechanics (Vol. 7). New York: John Wiley & Sons. . 1985
  3. White, F. MFluid Mechanics, WCB. ed: McGraw-Hill, Boston. . 1999.
  4. Gerhart, Philip M., Andrew L. Gerhart, and John I. Hochstein. Munson, Young and Okiishi's Fundamentals of Fluid Mechanics, Binder Ready Version. John Wiley & Sons, 2016.
  5. کریمی، م. و زراتی، ا. آزمایشگاه مکانیک سیالات وهیدرولیک به همراه خلاصه ای از مکانیک  سیالات .تهران، جهاددانشگاهی، واحد صنعتی امیرکبیر,سال 1386..


دفعات مشاهده: 509 بار   |   دفعات چاپ: 93 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر