مقاومت مصالح 2 و تئوری‌های شکست

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
کارشناسی   (تخصصی انتخابی)
 
 
عنوان درس:  مقاومت مصالح 2 و تئوری­های شکست
 
تعداد واحد       3                                              پیش نیاز  مقاومت مصالح1
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

هدف
  1. آشنایی با روش­های محاسبه خیز تیر
  2. آشنایی با روش­های کار مجازی و انرژی
  3. آشنایی با تئوری­های شکست
 


سرفصل و رئوس مطالب 
 
1- خیز در تیرهای نامعین :
 روش انتگرال گیری، روش پراتز شکسته، روش لنگر مساحت، روش جمع آثار، روش سه لنگر، روش سختی و روش انعطاف پذیری.

2- روش های انرژی و کار مجازی :
 انرژی الاستیک کرنشی و کار خارجی، تعیین خیز از روش بقاء انرژی، روش های کار مجازی، تغییر مکان مجازی، نیروی مجازی تعیین خیز از روش نیروی مجازی ( بار واحد )، معادلات نیروی مجازی در سیستم های الاستیک، روش نیروی مجازی در سیستم های نامعین، تغییر مکان کجازی در مسائل تعادلی، کار مجازی در سیستم های مجزا، انرژی کرنشی و انرژی مکمل، قضایای کاستیگلیانو و استفاده از آنها در حل سیستم های نامعین.

3- پایداری تعادل در ستون­ها :
مفهوم پایداری و ناپایداری در حالت تعادل، تئوری پایداری ستون ها، تعیین بار حدی اویلر برای ستون های با شرایط تکیه گاهی متفاوت، محدودیت های فرمول اویلر، بارهای محوری خارج از مرکز و فرمول سکانت، تیر – ستون ها و طراحی ستون ها با استفاده از فرمول های تجربی.

4- بررسی تئوری­های پارگی و شکست:
تئوری های شکست برای مواد نرم و چکش خوار شامل تئوری ماکزیمم تنش برشی (ترسکا) و تئوری ماکزیمم انرژی تغییر شکل - برشی (فون میسزز) و تئوری های شکست برای مواد ترد و شکننده شامل تئوری ماکزیمم تنش نرمال، تئوری مور اصلاح شده و تئوری کلمب – مور برای مواد ترد.


5-خستگی و روش های بررسی آن شامل ،   Fatigue –life, Stress-life & Strain-life ، مقدمه ای بر تئوری شکست و مودهای بازشدگی ترک و ضریب شدت تنش، شدت و چقرمگی شکست، شکست بحرانی برای مود اول شکست ، تئوری های شکست برای بارهای ترکیبی و بارهای متناوب.


 
 

مراجع
 
  1. Beer J. I., “Mechanics of Materials “, 6th edition,  Chapters:8-11, 2012
  2. N. Ozkaya, M. Nordin, “Fundamentals of Biomechanics: Equilibrium, Motion, and Deformation “, Springer, Chapters 9. 2012
  3. R. G. Bugdynas, J. K. Nisbett, “ Shigley’s Mechanical Engineering Design “, 8th Edition in SI unites, McGraw –Hill, 2008.
  4. Ünal, Mustafa, Ozan Akkuş, and Randall E. Marcus. "Fundamentals of musculoskeletal biomechanics." Musculoskeletal research and basic science. Springer, Cham, 15-36., 2016.


دفعات مشاهده: 721 بار   |   دفعات چاپ: 79 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر