شیمی کاربردی بیومتریال۱: عمومی، معدنی و تجزیه

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
کارشناسی   (تخصصی انتخابی)
 
 
عنوان درس:  شیمی کاربردی بیومتریال۱ : عمومی، معدنی و تجزیه
 
تعداد واحد       3                                              پیش نیاز  -
 
                                                                           هم نیاز  -
        
 

هدف
این درس با تمرکز ابتدا برشیمی عمومی و سپس شیمی تجزیه زیستی و جهت مطالعه برخی از موضوعات رایج و مهم مورد نیاز در رشته مهندسی پزشکی که بر مفاهیم پایه ای شیمی تکیه دارند، طراحی شده است. این درس به دانشجویان سال اول یا دوم "گرایش بیومواد" در سطح مقطع کارشناسی کمک می‌کند تا دروس تخصصی تر را بهتردرک کنند.
 


سرفصل و رئوس مطالب 
 
1-بخش اول: شیمی عمومی
1-1 استوکیومتری: فرمول­های شیمیایی، معادله­های شیمیایی
1-2 محاسبات شیمیائی، واحدهای SI
1-3 ساختمان اتم
1-4 عناصر و جدول تناوبی
1-5 پیوندهای شیمیایی درون و بین مولکولی

2-بخش دوم: شیمی تجزیه زیستی
2-1 -خطاها در شیمی تجزیه
2-2 محلول­ها و بیان انواع غلظت
2-3 -آب و اهمیت آن در سیستم­های زیستی
2-4 -محلول‌های بافر
2-5 -تیتراسیون‌های اسید و باز
2-6 -تجزیه کیفی و کمی مواد
2-7 -مولکول‌های زیستی
2-8 -روش‌های استخراج و خالص‌سازی پروتئینها
2-9 -کروماتوگرافی
2-10- الکتروفورز
2-11- اسپکترومتری جرمی
2-12- تعادل در سیستم های شیمیائی و بیوشیمیایی
2-13- سینتیک واکنش­های شیمیائی و بیوشیمیایی
2-14- سینتیک واکنش‌های کاتالیز شده با آنزیم
2-15-اسپکتروسکوپی نوری

 
 

مراجع
 
1- D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler, S. R. Crouch, Fundamentals of Analytical Chemistry, 9th Ed, Thomson Brooks/Cole, 2004.
2-  D. C. Harris, Quantitative Chemical Aanalysis, 5th Ed, Freeman, 1999.
3- D. G. Peters, J. M. Hayes, G. M. Hieftje, Chemical Seperation and Measurements, W. B. Saunders, 1998.
4- A.Manz, P. S.Dittrich, N.Pamme, Bioanalytical Chemistry, 2015 
5-D. A. Skoog, D. M. West, Principles of Instrumental Analysis, Saunders College Publishing, 1998.
 
6- شیمی معدنی زیستی، نویسنده: هی رابرت‌واکر، مترجمان: اسماعیل‌بیگ، احمدرضا و جراح‌پور، علی‌اصغر، شیراز، ، شابک: ۹۶۴-۴۶۲-۲۹۶-۰، ۱۳۷۸
7- شیمی عمومی،چارلز مورتیمر، ویرایش ششم، ترجمه: عیسییاوری، انتشارات: تهران، نشر علوم دانشگاهی، ۱۳۹۳
8- مبانی شیمی تجزیه، داگلاس اس.اسکوگ، مترجمان: محمد ربانی، فرزانه شمیرانی، ابراهیم عامل محرابی، تهران، دانشنگار، ۱۳۹۴


دفعات مشاهده: 1716 بار   |   دفعات چاپ: 86 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر