زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
کارشناسی   (تخصصی اجباری)
 
 
عنوان درس:  زیست‌شناسی سلولی و مولکولی
 
تعداد واحد       ۳                                              پیش نیاز  -
 
                                                                           هم نیاز  -
        
 

هدف
آشنا‌ شدن دانشجویان با مبانی زیست‌شناسی شامل مفاهیم اساسی سلول‌ها، اجزا و عملکرد آنها و نقش بیومولکول‌ها در فرایند‌های سلولی 
 


سرفصل و رئوس مطالب
 1. مقدمه‌ای بر زیست شناسی: موجودات کریوتیک و یوکریوتیک و تفاوت­هایشان و معرفی اجزای آنها
 2. ارگانل­های سلول
 3. کروموزوم­ها
 4. DNA
 5. میوز
 6. میتوز
 7. سلول­های بنیادی
 8. انواع سلول­ها
 9. ماتریس خارج سلولی
 10. غشا­های بیولوژیکی
 11. ژنوم یوکریوت­ها
 12. تکثیر DNA

 
 

مراجع
 
 
1- Alberts, B., et al.” Essential Cell Biology”, Garland Science. . 2013
2- Boyle, J. “Molecular Biology of the Cell”, by b. alberts, a. johnson, j. lewis, m. raff, k. roberts, and p. walter, Wiley Online Library. . 2008
3-Alberts, B. "The Cell as a Collection of Protein Machines: Preparing the Next Generation of Molecular Biologists." Cell 92(3): . 1998
4-Levitan, Irwin B., and Leonard K. Kaczmarek. “The Neuron: cell And Molecular Biology”. Oxford University Press, USA, 2015.


دفعات مشاهده: 1906 بار   |   دفعات چاپ: 111 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر