مبانی زیست سازگاری و آزمون‌های بیولوژیکی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
کارشناسی   (تخصصی اجباری)
 
 
عنوان درس:  مبانی زیست سازگاری و آزمون­های بیولوژیکی
 
تعداد واحد       ۳                                              پیش نیاز  -
 
                                                                           هم نیاز  -
        
 

هدف
آشنا‌یی دانشجویان با مفاهیم اساسی زیست سازگاری، برهمکنش بیومتریالهای مختلف (بیومتریال های فلزی سرامیکی، پلمری و کاامپوزیتی) با محیط بیولوژیک شامل پروتئین سلول و بافت و همچنین روش های ارزیابی بیولوژیکی آنها
 


سرفصل و رئوس مطالب
 1. معرفی مفهوم زیست سازگاری
 2. سلول­­ و انواع آن از دیدگاه زیست سازگاری (نقش غشا، گیرنده ها و پروتئین های غشایی و ماتریس خارج سلولی  و اجزای آن)
 3. عوامل موثر بر زیست سازگاری بیومتریال­ها: عوامل مربوط به بیومتریال (خواص سطح و توده) و عوامل مربوط به محیط بیولوژیک
 4. انواع بیومتریال­ها (بیومتریال فلزی، سرامیکی و پلیمری و کامپوزیتی) از دیدگاه زیست سازگاری
 5. برهم کنش بیومتریال با محیط بیولوژیکی : برهم کنش بیومتریال-پروتئین، برهم کنش بیومتریال-سلول  و برهم کنش بیومتریال-بافت (رابطه­ی زیست سازگاری و سیستم ایمنی در برهم کنش بافت-بیومتریال)
 6. فرآیند ترمیم زخم در حضور بیومتریال و مقایسه آن با فرآیند ترمیم زخم طبیعی
 7. معرفی استانداردهای زیست سازگاری و بررسی زیست سازگاری بر اساس اساس استاندارد ISO-10993 : سمیت سلولی، حساسیت زایی، تحریک زایی، سمیت ژنی، سمیت حاد، سمیت تحت حاد، و ...
 8. آزمون­ها برون تنی متداول برای ارزیابی زیست سازگاری
 9. آزمون­های درون تنی متداول برای ارزیابی زیست سازگاری و بررسی­های بافتی پس از آن
 10. حساسیت زایی، عوامل موثر بر آن و روش­های ارزیابی
 11. سرطان زایی، عوامل موثر بر آن و روش­های ارزیابی
 12. خون سازگاری:  کلیات، عوامل موثر و روش­های ارزیابی
 13. روش­های تثبیت و رنگ آمیزی سلولی و بافتی
 14. روش­های سترون سازی بیومتریال ها و تاثیر آن بر زیست سازگاری

 
 

مراجع
 
 
 1. Jean-Pierre Boutrand , “Biocompatibility and Performance of Medical Devices,” , 2012.
 2. Frederick H. Silver, David L. Christiansen ,”Bioamaterial science and biocompatibility”, , 1999.
 3. Handbook Of Biomaterials Evaluation: Scientific, “Technical and Clinical Testing of Implant Materials”, Second Edition, Andreas F von Recum, 1986.
 4. Gad, Shayne Cox, and Samantha Gad-McDonald. “Biomaterials, Medical Devices, and Combination Products: Biocompatibility Testing and Safety Assessment”. CRC Press, 2015.


دفعات مشاهده: 3059 بار   |   دفعات چاپ: 254 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر