شیمی کاربردی بیومتریال‌ها۲:آلی و بیوشیمی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
کارشناسی   (تخصصی اجباری)
 
 
عنوان درس:  زیست مواد ۱
 
تعداد واحد       ۳                                              پیش نیاز  شیمی کاربردی بیومتریال‌ها۱: عمومی، معدنی  و تجزیه
 
                                                                           هم نیاز  -
        
 

هدف
یکی از اصول مهم در رشته مهندسی پزشکی و بخصوص شاخه بیومتریال تسلط بر مبانی شیمی می باشد. شناخت ساختار های شیمیایی، بر هم کنش های مواد مختلف، روش های سنتز  مواد ، استفاده از حلال­ها، گروه های عاملی و نقش آن­ها در اتصالات بیوشیمیایی و زیست سازگاری از جمله مباحث پر کاربرد شیمیایی در بیومتریال­ها و مهندسی بافت می باشد.
 


سرفصل و رئوس مطالب
 

۱- پیوند کوالانسی و خواص آن
۲- ساختارهای مولکولی
۳- ایزومرها
۴- مولکول های الی و نام گذاری مواد الی
۵- آلکن ها و آلکین ها :
ساختار ، خواص ، نام گذاری ، واکنش پذیری و سنتز
۶- شیمی فضایی:
جایگیری اتم ها در فضا
۷-ترکیبات آرو ماتیک :

ساختار ، خواص ، نام گذاری ، واکنش پذیری و سنتز

۸-واکنش های افزایشی الکترون دوستی

۹-ترکیبات آرو ماتیک :

 ساختار ، خواص ، نام گذاری ، واکنش پذیری و سنتز

۱۰- واکنش های افزایشی الکترون دوستی
۱۱- واکنش­های جانشینی
۱۲- واکنش­های حذفی
۱۳- ترمودینامیک و سینتیک واکنش­ها
۱۴- اسیدها و بازها
۱۵- بافرها
۱۶- حلالیت و خواص حلال­ها
۱۷- حلال های قطبی و غیر قطبی
۱۸- مقدمه ای بر ترکیبات آلی بیولوژیکی
۱۹- ساختار آمینو اسیدها، خواص و واکنش­ها
۲۰- ساختار پروتئین­ها خواص و واکنش­ها
۲۱- ساختار و عملکرد لیپیدها
۲۲- ساختار و خواص کربوهیدرات ها و واکنش ها
۲۳- مقدمه ای بر خط سیر های بیولوژیکی

۲۴- آنزیم ها :کاتالیست های بیولوژیکی
۲۵-مکانیزم و کنترل واکنش های آنزیمی


 

 

مراجع
  
۱- شیمی آلی ۱و۲و۳ ، تالیف موریسون و بوید،۱۳۸۹
۲- شیمی آلی ، تالیف مک موری،۱۳۹۶
۳- بیوشیمی ، تالیف هارپر، ۱۳۹۵
۴- بیوشیمی ، تالیف لنینجر،۱۳۹۶


دفعات مشاهده: 2122 بار   |   دفعات چاپ: 90 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر