قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۹

 | تاریخ ارسال: 1400/2/6 | 


دانشجویان ۹۹ ای که پروژه تجربی شاخص دارند، فرم ضمیمه پیشنهاد پروژه تجربی شاخص را که به پیوست می باشد ، تکمیل نموده و دلایل تجربی شاخص بودن نیز توسط استاد محترم راهنمای دانشجو در فرم مربوطه تکمیل و تایید گردد و دانشجو فرم مربوطه را همراه پروپوزال خود تحویل مدیر محترم گروه بدهند.
 
 
روند تعیین و نمره دهی به پروژه های تجربی شاخص کارشناسی ارشد:

یک نمره تشویقی مربوط به پروژه‌های تجربی شاخص به پروژه هایی که تمام یا بخشی از آن ها به ساخت اختصاص داده شده باشد و یا قابلیت تولید محصول داشته باشد تعلق می گیرد. در این پروژه ها، در هنگام ارایه پیشنهاد پروژه، دلایل استاد محترم راهنما مبنی بر شاخص بودن پروژه ذکر می شود. سپس در فرآیند تصویب پیشنهاد پروژه، کارگروه ارزیابی دلایل استاد راهنما مبنی بر شاخص بودن را بررسی و تایید می نمایند و نهایتا در مرحله دفاع، هیئت داوران درصد تحقق موارد تایید شده توسط گروه ارزیاب را تایید می نمایند و بر اساس نظر هیات داوران، معاون محترم تحصیلات تکمیلی نمره تشویقی را اعمال خواهند نمود.
ضمیمه
 
 
آموزش کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی پزشکی
 


دفعات مشاهده: 2604 بار   |   دفعات چاپ: 104 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر