روش‌های ارزیابی خواص و کارایی زیست مواد

 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
کارشناسی   (تخصصی انتخابی)
 
 
عنوان درس:  روش‌های ارزیابی خواص و کارایی زیست­ مواد
 
تعداد واحد       ۳                                             پیش نیاز  -
                                                                           هم نیاز  -
        
 

هدف
در این درس دانشجویان با روش­های متفاوت ارزیابی بیو متریال­ها آشنا می­گردند تا توانایی شناسایی و مشخصه یابی در آنها ایجاد گردد.
 


سرفصل و رئوس مطالب
 
۱-مقدمه‌ای بر ساختار بیومتریال‌ها و دسته‌بندی آنها
 
۲-معرفی روش‌های ارزیابی بیومتریال‌ها

۳-خواص سطح و بالک و اهمیت هر یک

۴-آشنایی با روش‌های شیمیایی و دستگاهی و تفاوت آنها

۵-طیف‌سنجی‌های فروسرخ

۶- طیف‌سنجی رامان و اوژه

۷- 
طیف سنجی‌های
XPS-SIMS-XRD_XRF_SEM_STM_AFM_TEM_NMR

۸-زاویه تماس و کشش سطحی تخلخل‌سنجی بار سطحی و پتانسیل زتا آنالیز حرارتی- و کروماتوگرافی‌ها و سیستم‌های اپتیکی دیگر مثل مرئی و....

 

 

مراجع
 
  1. Buddy Ratner Allan Hoffman Frederick Schoen Jack Lemons, Biomaterials Science ۳rd Edition, An Introduction to Materials in Medicine, Academic Press, ۲۰۱۲
  2. Wang, Qun, ed." Smart Materials for Tissue Engineering: Fundamental Principles. Royal Society of Chemistry", ۲۰۱۶.


دفعات مشاهده: 1486 بار   |   دفعات چاپ: 68 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر