اکبر کارخانه
دانشیار
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوماتریال

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
a.karkhanehaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
18
ارجاعات (Scopus):
1077