آقای فرزاد توحیدخواه
استاد
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
Towhidkhahaut.ac.ir
شماره تماس:
+982165642363
h-index (Scopus):
17
ارجاعات (Scopus):
1146