فهرست مقالات کنفرانس
ردیف
عنوان مقاله
نویسنده/نویسندگان
عنوان کنفرانس
نوع کنفرانس
سال برگزاری
1
تحلیل عاملی و ارزیابی پایایی نسخه ایرانی پرسش‌نامه GHQ-۱۲
مهتاب مهراب بیک,فرناز قاسمی
نخستین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ریاضیات زیستی - دانشگاه دامغان (مجازی)
بین‌المللی
1400/10/29
2
مطالعه‌ی طولی میزان نقص توجه - بیش‌فعالی بر اساس پرسشنامه‌ی کانرز در دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شیدا انصاری نسب,فرناز قاسمی,زهرا تابان فر
نخستین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ریاضیات زیستی - دانشگاه دامغان (مجازی)
بین‌المللی
1400/10/29
3
Effects of Inhalation Flow Rate on Particle Deposition and Flow Structure in a Model of Tracheobronchial Airway
هانیه عبداله یی,آرش بابامیری,کاوه اهوخوش,علی فرنود,ملیکه نبئی
ششمین کنفرانس بین المللی و بیست و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی‌ زیست پزشکی
بین‌المللی
1400/9/4
4
Finite Element Analysis of an FGM Dental Implant Under Static and Dynamic Loading
محمد حسینعلی زاده,حمیدرضا کاتوزیان,ستاره خورشیدپرست
28th National & 6th International Iranian Conference on Biomedical Engineering
بین‌المللی
1400/9/4
5
ارائه مدل محاسباتی ساده‌‌شده به جهت بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر انتقال سیال و دارو درون مویرگ‌ مغزی و در عبور از سد خونی- مغزی
محمدجواد نظری,ملیکه نبئی,ناصر فتورائی
ششمین کنفرانس بین المللی و بیست و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی‌ زیست پزشکی
بین‌المللی
1400/9/4
6
تشخیص سرطان سینه از رویکرد جدید مبتنی بر سری زمانی RF اولتراسوند: مطالعه بر فانتوم
الهه نوروزی قهی,علی فلاح,سعید رشیدی,مریم مهدی زاده دستجردی
بیست و هشتمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران
بین‌المللی
1400/9/4
7
Path Planning Algorithm For Mobile Robot based on Deep Learning
افشین شیربندی,فرهاد فانی صابری,مصطفی رستمی
International Conference on Robotics and Mechatronics (ICRoM 2021)
بین‌المللی
1400/8/26
8
A Brief Review on Dermal Fillers
آریگا نظریان,عاطفه سلوک مفرد,مسعود حافظی,معصومه حق بین نظرپاک,علی راست گفتار
The 5th International Congress on BioMedicine
بین‌المللی
1400/8/25
9
The effect of different size reduction methods on the doxycycline-containing niosomes, prepared for the skin infection treatments
فاطمه کاشانی اسدی جعفری,افرا حاجی زاده
The 5Th INTERNATIONAL CONGRESS ON BIOMEDICINE
بین‌المللی
1400/8/18
10
تأثیر تحریک بافت در تشخیص سرطان پستان از سری زمانی سیگنال RF اولتراسوند: مطالعه روی فانتوم
الهه نوروزی قهی,علی فلاح,سعید رشیدی,مریم مهدی زاده دستجردی
یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و دانش
بین‌المللی
1400/8/6
11
A FINITE ELEMENT COMPARISON BETWEEN TWO SIZES OF NiTi COMMERCIAL STAPLES, USED IN SCAPHOID FRACTURE FIXATION
مهسا خدابخش مجد,مهران بهرامی,علیرضا نوری,معصومه حق بین نظرپاک
Materials Science and surface Engineering (MSSE 2021)
بین‌المللی
1400/7/7
12
Application of Nano-niosomes in the Treatment of Skin Acne
فاطمه کاشانی اسدی جعفری,افرا حاجی زاده
Fourth International Conference on Interdisciplinary Studies in Nanotechnology
بین‌المللی
1400/6/31
13
Niosomal Gels for Use in Skin Treatments
فاطمه کاشانی اسدی جعفری,افرا حاجی زاده,شکوفه رستم پور
Fourth International Conference on Interdisciplinary Studies in Nanotechnology
بین‌المللی
1400/6/31
14
تهیه و ارزیابی داربست های کامپوزیتی پلی یورتان - کلسیم پراکسید
زهرا ازینه,محمد معینی,عاطفه سلوک مفرد,سمیه اکبری
پنجمین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو
داخلی
1400/6/6
15
مکانیزم های پردازش مجموعه های کنترل توجه گوناگون: مطالعه‌ی مدل سازی عصبی- محاسباتی
شبنم نوین سعداباد,علی فلاح,فردریک بویت,فرد همکر
The 43rd European Conference on Visual Perception (ECVP)
بین‌المللی
1400/5/31
16
A Finite Element Analysis of Foot with hammer toe deformity during walking
محمد مؤیدی,منوچهر صالحی,احمدرضا عرشی,محمد اکرمی,روزبه ناعمی
XXVIII Congress of the International Society of Biomechanics
بین‌المللی
1400/5/3
17
Anisotropic Electrical Properties of Bone Tissue: A Basis for Fabrication of Anisotropic Conductive Scaffolds for Bone Tissue Engineering
زهره دارایی نژاد,ایمان شعبانی
3rd international congress on engineering, technology & innovation
بین‌المللی
1400/4/26
18
Investigating the Effect of Stimulus Type on Electroencephalogram Signal in a Brain-Computer Interface System with Interaction Error
سارا سپهری شکیب,فرناز قاسمی
5th Iranian Symposium on Brain Mapping Updates
بین‌المللی
1400/4/23
19
Improving the classification of Real-World SSVEP data in Brain-Computer Interface Speller systems using Deep Convolutional Neural Networks
الهام رستمی,فرناز قاسمی,زهرا تابان فر
5th Iranian Symposium on Brain Mapping Updates
بین‌المللی
1400/4/23
20
Time-frequency Analysis of Electroencephalogram Signals in a Perceptual Decision-Making Task of Random Dot Kinematograms
علیرضا اتفاق,فرناز قاسمی,زهرا تابان فر
5th Iranian Symposium on Brain Mapping Updates
بین‌المللی
1400/4/23
21
Functional Connectivity Analysis in EEG Source Space during Deception
سمیه مشاطان,فرناز قاسمی
5th Iranian Symposium on Brain Mapping Updates
بین‌المللی
1400/4/23
22
The role of interface stresses on implant stability. An experimentalcomputational approach
محمدجواد عین افشار,سیدعطااله هاشمی,Harry van Lenthe
26th Congress of the European Society of Biomechanics
بین‌المللی
1400/4/20
23
CAN PERIOTEST® QUANTIFY SPINAL PEDICLE SCREW STABILITY IN AGREEMENT WITH PULL-OUT TEST AND ACOUSTIC MODAL ANALYSIS?
محمدجواد عین افشار,سیدعطااله هاشمی,Harry van Lenthe
26th Congress of the European Society of Biomechanics
بین‌المللی
1400/4/20
24
An ARM-FPGA-based Co-Design for Implementing Chaotic Systems
دانیل کلمنته لوپز,لازاروس مویز,کریستوس ولوس,ژسوس مانوئل مونوز-پاچکو,سجاد جعفری,ایوانس استوبولوس
دهمین کنفرانس بین المللی مدارها و فناوری های سیستم های مدرن (MOCAST)
بین‌المللی
1400/4/14
25
Brain Effective Connectivity Comparison in Different States of Familiarity and Desiring Brands Confrontation: A Neuromarketing Study
مهدی تقدسی,محمدحسن مرادی
2021 29th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE)
بین‌المللی
1400/2/18
اولین
قبلی
1
...