فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
آرش حائری مقدم
بیوالکتریک
کارشناسی
1400
2
ائلدار صمدزاده طریقت
مهندسی پزشکی
کارشناسی
1400
3
ارتین رفیعی اسکوئی
مهندسی پزشکی
کارشناسی
1400
4
ارتین مشفق
مهندسی پزشکی
کارشناسی
1400
5
ارسلان ابدالوند
مهندسی پزشکی
کارشناسی
1400
6
اریا صفائی پور
مهندسی پزشکی
کارشناسی
1400
7
المیراسادات موسوی لر
مهندسی پزشکی
کارشناسی
1400
8
الهام نظیری
مهندسی پزشکی-بیومکانیک
کارشناسی ارشد
1400
9
الهه ایمانی
مهندسی پزشکی
کارشناسی
1400
10
امیرپارسا میرصادقی اصفهانی
مهندسی پزشکی
کارشناسی
1400
11
امیرحسین اقازاده
مهندسی پزشکی
کارشناسی
1400
12
امیرحسین سعدالدین
مهندسی پزشکی
کارشناسی
1400
13
امیرحسین صحرائی سامقانی
مهندسی پزشکی
کارشناسی
1400
14
امیرحسین قناد
مهندسی پزشکی-بیوالکتریک
کارشناسی ارشد
1400
15
امیرحسین نوری
مهندسی پزشکی-بیومکانیک
کارشناسی ارشد
1400
16
امیرعباس عارف زاده
مهندسی پزشکی
کارشناسی
1400
17
امیرعلی پازوکی
مهندسی پزشکی
کارشناسی
1400
18
امیرمحمد موسوی بابائی
مهندسی پزشکی
کارشناسی
1400
19
امیرمحمد مولائی
مهندسی پزشکی-بیوالکتریک
دکتری
1400
20
امین کوهی خاناز
مهندسی پزشکی-بیومتریال
کارشناسی ارشد
1400
21
اناهیتا کرامتی
مهندسی پزشکی-بیوالکتریک
کارشناسی ارشد
1400
22
اوا مظهری
مهندسی پزشکی-بیومکانیک
کارشناسی ارشد
1400
23
ایدا مودب شبستری
مهندسی پزشکی
کارشناسی
1400
24
ایناز خداپرست کازرونی
مهندسی پزشکی
کارشناسی
1400
25
بهار فرحناک مجد
مهندسی پزشکی
کارشناسی
1400
اولین
قبلی
1
...