فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
760
عارف نعمت الهی
مهندسی پزشکی-بیومکانیک
کارشناسی
1393
761
مریم صادقی تالارپشتی
مهندسی پزشکی-بیوالکتریک
دکتری
1393
762
حانیه سلیمی نبی
مهندسی پزشکی-بیومتریال
کارشناسی
1392
763
علی سنمار
بیوالکتریک
کارشناسی
1380
...
31
بعدی
آخرین