ساختمان گسسته
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 1157 بار
تجزیه و تحلیل سیستم ها
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 1756 بار
اصول طراحی پایگاه داده ها
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 1456 بار
اصول فن آوری اطلاعات
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 782 بار
مدل سازی سیستم های بیولوژیکی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 879 بار
شبکه های کامپیوتری
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 1599 بار
شبکه های چندرسانه ای
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 922 بار
سامانه های هوشمند و کاربرد آن ها در پزشکی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 818 بار
سیستم های پشتیبان تصمیمگیری در بهداشتی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 791 بار
سیستم های اطلاعات بهداشتی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 787 بار
تحلیل سیستم ها برای مدیریت اطلاعات پزشکی – بهداشتی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 768 بار
بیولوژی سیستمی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 826 بار
یادگیری ماشینی در زیست پزشکی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 1061 بار
واقعیت مجازی و کاربرد آن در پزشکی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 1059 بار
گرافیک کامپیوتری پیشرفته
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 913 بار
روش های فشرده سازی، ذخیره سازی و رمزنگاری اطلاعات پزشکی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 1175 بار
ذخیره و بازیابی اطلاعات وب
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 837 بار
پردازش سیگنال های پزشکی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 1198 بار
پردازش تصاویر پزشکی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 1012 بار
تحلیل آماری دادههای پزشکی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 |  دفعات مشاهده: 1052 بار