گروه‌ها و برنامه‌های درسی
مهندسی پزشکی عملا کاربرد روش ها و تحلیل های مهندسی در حل مسایل مربوط به علوم پزشکی است. این دانش دیدگاه سیستمی مهندسی را با تحقیق استقرایی در پزشکی پیوند می زند.
 | تاریخ ارسال: 1398/6/16 |  دفعات مشاهده: 2263 بار