قوانین و رویه ها
در این قسمت می توانید به قوانین و رویه های زیر دسترسی داشته باشید
(آیین نامه پروژه کارشناسی) (آیین نامه حذف اضطراری) (آیین نامه مهمان تکدرس بین دانشکده ایی) (آیین نامه تکدرس معرفی به استاد) (قوانین و مراحل دانشجویان محروم از تحصیل) (قوانین و مراحل دانشجویان مشروطی و مشمول اخراج) (قوانین و مراحل مرخصی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ) (مراحل انصراف از تحصیل) (مراحل حذف غیبت امتحانی) (مراحل حذف غیبت امتحانی) (مقررات ثبت نام ترم تابستان) (آیین نامه حذف غیبت پزشکی ) (مراحل حذف غیبت پزشکی) 
 | تاریخ ارسال: 1398/7/3 |  دفعات مشاهده: 3540 بار