کارهای پژوهشی محصول محور2
 | تاریخ ارسال: 1400/10/22 |  دفعات مشاهده: 232 بار
کارهای پژوهشی محصول محور
 | تاریخ ارسال: 1400/10/22 |  دفعات مشاهده: 1257 بار
آبش 7
 | تاریخ ارسال: 1400/3/23 |  دفعات مشاهده: 213 بار
آبش 6
 | تاریخ ارسال: 1400/3/23 |  دفعات مشاهده: 195 بار
آبش 5
 | تاریخ ارسال: 1400/3/23 |  دفعات مشاهده: 194 بار
آبش 4
 | تاریخ ارسال: 1400/3/23 |  دفعات مشاهده: 190 بار
آبش 3
 | تاریخ ارسال: 1400/3/23 |  دفعات مشاهده: 182 بار
آبش 2
 | تاریخ ارسال: 1400/3/23 |  دفعات مشاهده: 189 بار
آبش 1
 | تاریخ ارسال: 1400/3/23 |  دفعات مشاهده: 206 بار
پچ پوستی انسولین (Insulin Patch)
 | تاریخ ارسال: 1400/10/20 |  دفعات مشاهده: 851 بار
(oxygen concentrator) اکسیژن ساز خانگی
 | تاریخ ارسال: 1400/10/20 |  دفعات مشاهده: 695 بار
miniPCR بلادرنگ
 | تاریخ ارسال: 1400/10/20 |  دفعات مشاهده: 409 بار
کارهای پژوهشی محصول محور
 | تاریخ ارسال: 1400/10/22 |  دفعات مشاهده: 2237 بار
کارهای پژوهشی محصول محور2 جدید
 | تاریخ ارسال: 1400/10/22 |  دفعات مشاهده: 279 بار
نوار تست قند خون
 | تاریخ ارسال: 1400/10/20 |  دفعات مشاهده: 959 بار
نخ پلی لاکتیک اسید
 | تاریخ ارسال: 1400/10/20 |  دفعات مشاهده: 595 بار
مچ بند تشخیص آریتمی های قلبی
 | تاریخ ارسال: 1400/10/20 |  دفعات مشاهده: 535 بار
گجت اندازه گیری نیروی دست
 | تاریخ ارسال: 1400/10/20 |  دفعات مشاهده: 402 بار
فشارسنج مچی
 | تاریخ ارسال: 1400/10/20 |  دفعات مشاهده: 511 بار
زخم پوش هوشمند
 | تاریخ ارسال: 1400/10/20 |  دفعات مشاهده: 825 بار