داربست گرادیانی باقابلیت چاپ توسط چاپگر زیستی
 | تاریخ ارسال: 1401/1/14 |  دفعات مشاهده: 77 بار
موجتاب فرکانس پایین برای نمونه های سلولی
 | تاریخ ارسال: 1401/1/14 |  دفعات مشاهده: 80 بار
اختراعات
 | تاریخ ارسال: 1401/1/14 |  دفعات مشاهده: 284 بار
1
 | تاریخ ارسال: 1401/1/14 |  دفعات مشاهده: 71 بار