بایگانی بخش دروس مصوب و طرح درس

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ -

داده کاوی پزشکی

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ -

توانبخشی ضایعات نخاعی

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ -

روش های اجزاء محدود

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ -

پردازش گفتار

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ -

اعضاء و اندام های مصنوعی

img_yw_news
img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ -

سیستم های تصویرگر پزشکی

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ -

بیومکانیک توانبخشی

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ -

بیومکانیک راه رفتن

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ -

تجهیزات خانگی توانبخشی

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ -

ورزش ۳۰۰

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ -

مبانی مهندسی ورزش

img_yw_news
img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ -

روش تحقیق و خلاقیت

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ -

تغذیه ورزشی

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ -

کینزیولوژی ورزشی

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ -

روانشناسی ورزشی

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ -

ارتزها و پروتزهای ورزشی

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ -

بیومکانیک راه رفتن

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ -

فیزیولوژی حرکت

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ -

اطلاعات پزشکی۳۴۱

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ -

بیوانفورماتیک

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ -

پردازش تصاویر پزشکی

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ -

پردازش سیگنال های پزشکی

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ -

اصول فن آوری اطلاعات

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ -

بیولوژی سیستمی

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ -

شبکه های چندرسانه ای

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ -

شبکه های کامپیوتری

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ -

تجزیه و تحلیل سیستم ها

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ -

ساختمان گسسته

img_yw_news
شنبه ۱ آذر ۱۳۹۹ -

توانبخشی ۲۴۶

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۹ -

بافت ۱۹۸

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹ -

بیومتریال۱۵۲

img_yw_news
شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۹ -

دروس مصوب

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

زیست سازگاری

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

بیومکانیک ارتوپدی

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

ترمیم زخم

img_yw_news
img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

مکانیک سلولی

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

میکرو سیالات

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

رباتیک

صفحه 1 از 3    
اولین
قبلی
1