بایگانی بخش رویه‌ها

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۲ -

مجموعه اطلاعات و قوانین مورد نیاز دانشجویان ورودی ۱۴۰۲

(اطلاعیه ورودی های ۴۰۲) (درختواره سه ترم اول تابستان ۴۰۲) (گزیده مقرارت ۴۰۲ ) (نقشه راهنما )

img_yw_news
چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸ -

قوانین و رویه ها

در این قسمت می توانید به قوانین و رویه های زیر دسترسی داشته باشید (آیین نامه پروژه کارشناسی) (آیین نامه حذف اضطراری) (آیین نامه مهمان تکدرس بین دانشکده ایی) (آیین نامه تکدرس معرفی به استاد) (قوانین و مراحل دانشجویان محروم از تحصیل) (قوانین و مراحل دانشجویان مشروطی و مشمول اخراج) (قوانین و مراحل مرخصی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ) (مراحل انصراف از تحصیل) (مراحل حذف غیبت امتحانی) (مراحل حذف غیبت امتحانی) (مقررات ثبت نام ترم تابستان) (آیین نامه حذف غیبت پزشکی ) (مراحل حذف غیبت پزشکی)