بایگانی بخش فرم ها

img_yw_news
سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸ -

سایر فرم ها

در این قسمت می توانید به فرم های زیر دسترسی داشته باشید: (تردد ارشد و دکترا) (دستور(فرمهای ورودیهای جدید)  (فرم ۱۶-۱۵(فرمهای ورودیهای جدید)) (معرفی نامه دانشگاه)(فرم مهمان شدن بین دانشکده ایی) (فرم درخواست آموزشی) (انتخاب استاد راهنما) (پیش ثبت نام دروس) (میهمان خارج از دانشگاه) (تعهد نامه) (تعهدنامه تمدید ترم ششم)

img_yw_news
سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸ -

پرپوزال

در این قسمت می توانید به فرم های زیر دسترسی داشته باشید (پیشنهاد پروژه (فارسی)) (پرپوزال تحصیلات تکمیلی)

img_yw_news
سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸ -

دفاع

در این قسمت می توانید به فرم های زیر دسترسی داشته باشید (هماهنگی زمان دفاع) (مقالات ارائه شده)  (آگهی دفاع) (دعوتنامه حضوری) (دعوتنامه مجازی) (داور خارجی)

img_yw_news
سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸ -

تسویه حساب دانشکده

در این قسمت می توانید به فرم های زیر دسترسی داشته باشید: (آلبوم فارغ التحصیلان) (تعهد اثر) (دریافت پایان نامه) (فرم عضویت جامع فارغ التحصیلان) (تسویه حساب داخلی ) (خود اظهاری)