بایگانی بخش رویه‌ها

img_yw_news
شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱ -

قوانین و رویه ها

در این قسمت می توانید به قوانین و رویه های زیر دسترسی داشته باشید (شیوه نامه و آئین نامه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد)