بایگانی بخش رویه ها

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ -

قوانین و رویه ها

در این قسمت می توانید به قوانین و رویه های زیر دسترسی داشته باشید (راهنمای نگارش پایان نامه) (رویه تعداد و کیفیت مقالات برای مجوز دفاع نهایی- ورودی قبل از 98) ( رویه تعداد و کیفیت مقالات برای مجوز دفاع نهایی- ورودی 98 به بعد) ( رویه تعیین ظرفیت اعضای هیئت علمی برای پذیرش دانشجوی دکتری) (رویه حذف درس، حذف ترم و مرخصی تحصیلی) (رویه تعیین استاد راهنما یا مشاور خارجی) (مجموعه قوانین اموزشی دوره دکتری) (رویه دفاع پروپوزال و دفاع نهایی) (رویه ارزیابی مداوم (پایش) ( پایش ورودی 95 و 96) (پایش ورودی 97 و پس از آن) ( رویه پذیرش دانشجوی بین الملل غیر ایرانی) (رویه آزمون جامع) ( رویه برگزاری جلسات دفاع) (حد نصاب نمرات زبان)