بایگانی بخش آزمایشگاه ها

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ -

اعضا 2

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ -

اعضا 3

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ -

اعضا 4

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ -

اعضا

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ -

علوم اعصاب محاسباتی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ -

علوم اعصاب محاسباتی2

img_yw_news
شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸ -

نانوبایوسنسور

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ -

آدرس

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ -

ساخت زیستی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ -

نانو پزشکی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ -

بیومتریالهای هوشمند

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ -

بیوفوتونیک

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ -

بیوالکترومغناطیس

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ -

مدلسازی و سایبرنتیک

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ -

کنترل سیستم‌های بیولوژیکی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ -

فصل مشترک زیستی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ -

آنالیز حرکت و بیومکاترونیک

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ -

داربست های پیشرفته

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ -

بیومکانیک ارتوپدی و دندانی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ -

علوم اعصاب محاسباتی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ -

تصویرنگاری پزشکی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ -

بیوفوتونیک

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ -

بیوفوتونیک2

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ -

تحلیل حرکت و راه رفتن

img_yw_news
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه های تحقیقاتی back

img_yw_news
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه های تحقیقاتی