بایگانی بخش دانش آموختگان

img_yw_news
شنبه ۵ تیر ۱۴۰۰ -

con

img_yw_news
چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰ -

bsc

img_yw_news
چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰ -

فارغ التحصیلان کارشناسی 1378

 

img_yw_news
چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰ -

فارغ التحصیلان کارشناسی 1381

 

img_yw_news
چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰ -

فارغ التحصیلان کارشناسی 1383

 

img_yw_news
چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰ -

اطلاعات موجود نمی باشد

img_yw_news
چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰ -

msc2

img_yw_news
چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰ -

msc

img_yw_news
چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰ -

phd

img_yw_news
چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰ -

دروس فارغ 10

img_yw_news
چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰ -

مجموع فارغ التحصیلان

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ -

فارغ التحصیلان 1400 test

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ -

فارغ التحصیلان 1400 2test

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ -

فارغ التحصیلان 1400 new

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ -

فارغ التحصیلان 1400 4