بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 673 | تعداد کل بازدید های مطالب: 809,692 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

دانشجویی

در این قسمت می توانید به فرم های زیر دسترسی داشته باشید (فرم مشخصات دانشجوی مشمول پژوهانه) (تعهد نامه) (فرم اطلاعات رساله دکتری در قالب پژوهانه) (درخواست پرداخت علی‌الحساب/ هزینه قطعی پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی) (کاربرگ انتخاب پروژه‌های برتر دکتری جشنواره پژوهش و فناوری) (کاربرگ انتخاب پروژه‌های برتر کارشناسی ارشد جشنواره پژوهش و فناوری) (درخواست دانشکده در ارتباط با ارائه مقاله در مجامع علمی) (درخواست دانشجو جهت استفاده از فرصت مطالعاتی) (فرم ۱۱۲- صورتجلسه اجناس خریداری شده بدون فاکتور) (درخواست پرداخت هزینه های دانشجویی)  

img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

اساتید

در این قسمت می توانید به فرم های زیر دسترسی داشته باشید (قرارداد طرح اعتبار پژوهشی اعضاء هیات علمی) (فرم درخواست پرداخت حق التالیف مقاله) (فرم درخواست پرداخت حق التالیف کتاب) (درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی) (درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی (فرم دانشکده)) (فرم درخواست تنخواه نقدی) (فرم تسویه) (فرم پرداخت هزینه دانشجویی)(اقلام بدون فاکتور)  

img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

فرصت کوتاه

در این قسمت می توانید به فرم های زیر دسترسی داشته باشید (فرصت کوتاه ۱) (فرصت کوتاه ۲) (فرصت کوتاه ۳) (فرصت کوتاه ۴) (فرصت کوتاه ۵) (فرصت کوتاه ۶) (فرصت کوتاه ۷)  

img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

کارورزی

در این قسمت می توانید به فرم های زیر دسترسی داشته باشید: (نکات مهم کارورزی) (کارورزی) (درخواست پذیرش)

img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

فناوری و ارتباط با صنعت

در این قسمت می توانید به فرم های زیر دسترسی داشته باشید (فرم ۳۰۱-فرم جشنواره پروژه‌های برتر کارشناسی (اطلاعات کلی) (فرم ۳۰۲- فرم جشنواره پروژه‌های برتر کارشناسی) (درصد منتخب انجمن علمی) (فرم ۳۰۳- جشنواره پروژه‌های برتر کارشناسی (امتیازات پروژه‌های منتخب) (فرم ۳۰۴-فرم جشنواره پروژه‌های برتر کارشناسی (امتیازات پروژه‌های منتخب گروه پژوهشی) (فرم ۳۰۵-فرم ارسال پیش‌نویس قرارداد جهت بررسی) (فرم ۳۰۶-فرم ارسال چک مربوط به قرارداد) (فرم ۳۰۷-فرم ارسال فیش واریزی مربوط به قرارداد) (فرم ۳۰۸-فرم ارسال گزارش مرحله‌ای) (فرم ۳۰۹-فرم ارسال نسخ قرارداد و درخواست پیش پرداخت) (فرم ۳۱۰-فرم ارسال گزارش نهایی) (فرم ۳۱۱-فرم معرفی نماینده جهت دریافت چک) (فرم ۳۱۲- فرم اولیه ثبت‌نام کارآموزی) (فرم ۳۱۳-فرم حذف یا تغییر محل کارآموزی) (فرم ۳۱۴-فرم درخواست لیست درج نمره تکی) (فرم ۳۱۵-فرم درخواست ثبت اثر در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران)

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ -

تاریخچه دانشکدهback

در سال ۱۳۶۶ نخستین گام به منظور ایجاد رشته مهندسی پزشکی با پروژه دست سیبرنتیکی و تاسیس آزمایشگاهمهندسی پزشکی در دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر برداشته شد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ -

تاریخچه دانشکده

در سال ۱۳۶۶ نخستین گام به منظور ایجاد رشته مهندسی پزشکی با پروژه دست سیبرنتیکی و تاسیس آزمایشگاهمهندسی پزشکی در دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر برداشته شد.

img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ -

معرفی دانشکده

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ -

آرشیو پیام ریاست

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ -

پیام ریاست

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ -

بیوالکتریک

گرایش بیوالکتریک در مهندسی پزشکی در بر گیرنده یکی از گسترده ترین حوزه های تحقیقاتی در بین گرایش‌های درون دانشکده ای می باشد.ازحوزه های تحقیقاتی این گرایش می توان به موارد زیر اشاره کرد:

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸ -

عمادی

محبوبه عمادی مسئولیت: کارشناس کامپیوتر شماره تماس :2396-6454 (21-98+) ایمیل:emadiaut.ac.ir آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه همکف، اتاق 305

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ -

آدینی

اعظم آدینی مسئولیت: آموزش کارشناسی شماره تماس :2383-6454 (21-98+) ایمیل:adiniaut.ac.ir آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه همکف، اتاق 026

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ -

رشیدی

رحمان رشیدی مسئولیت: امین اموال و کارپرداز شماره تماس :2391-6454 (21-98+) ایمیل:bahman101afgmail.com آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه دوم، اتاق 218

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ -

امامی زاده

سیده زهره امامی زاده مسئولیت: عامل مالی و حسابدار شماره تماس :2384-6454 (21-98+) ایمیل:z.emamyaut.ac.ir آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه همکف، اتاق 006

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ -

محسنی

شهره محسنی مسئولیت: آموزش کارشناسی ارشد شماره تماس :2387-6454 (21-98+) ایمیل:mohaut.ac.ir آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه همکف، اتاق 025

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ -

خسرویی

محمد خسروی مسئولیت: مسئول ساختمان شماره تماس :-6454 (21-98+) ایمیل:mahd3348agmail.com آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه اول، اتاق 117

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ -

موسوی

اشرف موسوی مسئولیت: مسئول دفتر شماره تماس :2350-6454 (21-98+) ایمیل:a_mousaviaut.ac.ir آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه پنجم، اتاق 502

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ -

محمدی

ناهید محمدی مسئولیت: آموزش دکتری شماره تماس :2374-6454 (21-98+) ایمیل:n.mohammadiaut.ac.ir آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه همکف، اتاق 024  

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ -

اشرفی

نرگس اشرفی مسئولیت: کارشناس کامپیوتر و ارتقاء اساتید شماره تماس :5574-6454 (21-98+) ایمیل:shohreh_ashrafiaut.ac.ir آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه سوم، اتاق 305

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ -

بابایی

مریم بابایی مسئولیت: کارشناس امور پژوهشی شماره تماس :2379-6454 (21-98+) ایمیل:research_baut.ac.ir آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه همکف، اتاق 010

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ -

حضرتی

فاطمه حضرتی مسئولیت: کارشناس آموزشی شماره تماس :2389-6454 (21-98+) ایمیل:hazratiaut.ac.ir آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه هشتم، اتاق 810

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ -

سلطانی

آذردخت سلطانی مسئولیت: کارشناس آموزشی شماره تماس :2392-6454 (21-98+) ایمیل:soltaniaut.ac.ir آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه هشتم، اتاق ؟

صفحه 25 از 27