بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 673 | تعداد کل بازدید های مطالب: 809,712 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸ -

دفاعیه

در این قسمت می توانید به فرم های زیر دسترسی داشته باشید (فرم ۱۲ تعیین وقت دفاع) (فرم ۱۳ دعوتنامه استاد راهنما) (فرم ۱۴ آگهی دفاع) (فرم ۱۵ تسویه حساب بیوالکتریک) (فرم ۱۶ تسویه حساب بیومکانیک) (فرم ۱۷ تسویه حساب بیومواد) (فرم ۲۰ آلبوم) (فرم ۱۴ آگهی دفاع)

img_yw_news
چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸ -

رایانه

در این قسمت می توانید به فرم های زیر دسترسی داشته باشید (فرم اخذ مهمان بین دانشکده ایی) (فرم اخذ مهمان تکدرس در سایر دانشگاهها) (فرم تعهد نامه اخذ کارت دانشجویی المثنی) (فرم حذف اضطرای) (فرم درخواست آموزشی) (فرم درخواست حذف غیبت پزشکی) (فرم مرخصی تحصیلی) (فرم و مراحل انجام کار تغییر آدرس) (فرم حذف غیبت پزشکی) (فرم تعهد ادعای فارغ التحصیلی) (فرم تصویب پروژه کارشناسی)

img_yw_news
چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸ -

نمرات

در این قسمت می توانید به فرم های زیر دسترسی داشته باشید (فرم معرفی به استاد) (فرم تعهد حذف غیبت امتحانی) (فرم درخواست انصراف از تحصیل) (فرم درخواست ترمیم معدل) (فرم درخواست حذف غیبت امتحانی) (فرم درخواست حذف غیبت پزشکی)

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ -

بیومتریال و مهندسی بافت

امروزه دانش مهندسی بافت،  به عنوان فصل مشترکی از علوم پزشکی و مهندسی، راهکاری توانمند جهت حل مشکلات پزشکی می باشد. مهندسی بافت به نسبت سایر رشته‌ها، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته و در مجامع علمی دنیا، رتبه و جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. هدف از مهندسی بافت، طراحی و ساخت جایگزین های زیستی برای بافتهای

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ -

بیومتریال و مهندسی بافت

امروزه دانش مهندسی بافت،  به عنوان فصل مشترکی از علوم پزشکی و مهندسی، راهکاری توانمند جهت حل مشکلات پزشکی می باشد. مهندسی بافت به نسبت سایر رشته‌ها، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته و در مجامع علمی دنیا، رتبه و جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. هدف از مهندسی بافت، طراحی و ساخت جایگزین های زیستی برای بافتهای

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ -

بیومکانیک

 بیومکانیک عبارت است از تحلیل مکانیکی ارگان‌های موجودات زنده. در واقع بیومکانیک، کاربرد علم مکانیک در سیستم‌های بیولوژیکی است. در بیومکانیک می توان نگاهی در مقیاس سلولی داشت و به بررسی مکانیزمهای سلولی و یا اثر نیروهای مکانیکی...

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ -

بیومکانیک

 بیومکانیک عبارت است از تحلیل مکانیکی ارگان‌های موجودات زنده. در واقع بیومکانیک، کاربرد علم مکانیک در سیستم‌های بیولوژیکی است. در بیومکانیک می توان نگاهی در مقیاس سلولی داشت و به بررسی مکانیزمهای سلولی و یا اثر نیروهای مکانیکی...

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ -

بیومواد

در حال حاضر مواد مصرفی در بدن را می توان به گروههای فلزات، پلیمرها، سرامیک‌ها و مواد مرکب دسته‌بندی نمود. کاربرد بیومتریالها تابع و متأثر از واکنش ماده و بدن بوده و باید اساساً زیست سازگار باشند، به عبارت دیگر اثر محیط بدن بر ماده و اثر ماده بر بدن که نقش تعیین کننده‌ای در به کارگیری بیومتریال‌ها دارد باید در نظر گرفته شوند .

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ -

بیومکانیک

 بیومکانیک عبارت است از تحلیل مکانیکی ارگان‌های موجودات زنده. در واقع بیومکانیک، کاربرد علم مکانیک در سیستم‌های بیولوژیکی است. در بیومکانیک می توان نگاهی در مقیاس سلولی داشت و به بررسی مکانیزمهای سلولی و یا اثر نیروهای مکانیکی بر شکل دهی سلولها پرداخت. همچنین ...

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ -

مهندسی پزشکی(قبل از تعیین گرایش)

مهندسی پزشکی عملا کاربرد روش ها و تحلیل های مهندسی در حل مسایل مربوط به علوم پزشکی است. این دانش دیدگاه سیستمی مهندسی را با تحقیق استقرایی در پزشکی پیوند می زند. در بیشتر جنبه های بهداشت، پیشگیری و درمان بیماری ها، توانبخشی و توسعه سیستم های جانبی در امر پزشکی پیچیدگی های رو به افزایش تکنولوژیکی وجود دارد که به رویکرد مهندسی احتیاج دارند و مهندسی پزشکی ناظر به چنین رویکردی ، تقاظا را برای ...

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ -

بیوالکتریک

گرایش بیوالکتریک در مهندسی پزشکی در بر گیرنده یکی از گسترده ترین حوزه های تحقیقاتی در بین گرایش‌های درون دانشکده ای می باشد.ازحوزه های تحقیقاتی این گرایش می توان به موارد زیر...

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ -

افتخارات دانشکده

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -

بیو الکتریک و مهندسی اطلاعات پزشکی

گرایش بیوالکتریک در مهندسی پزشکی در بر گیرنده یکی از گسترده ترین حوزه های تحقیقاتی در بین گرایش‌های درون دانشکده ای می باشد.ازحوزه های تحقیقاتی این گرایش می توان به موارد زیر...

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -

بیو الکتریک

گرایش بیوالکتریک در مهندسی پزشکی در بر گیرنده یکی از گسترده ترین حوزه های تحقیقاتی در بین گرایش‌های درون دانشکده ای می باشد.ازحوزه های تحقیقاتی این گرایش می توان به موارد زیر...

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -

گروه ها و برنامه های درسی

مهندسی پزشکی عملا کاربرد روش ها و تحلیل های مهندسی در حل مسایل مربوط به علوم پزشکی است. این دانش دیدگاه سیستمی مهندسی را با تحقیق استقرایی در پزشکی پیوند می زند.

img_yw_news
شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ -

تماس با دانشکده

img_yw_news
شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ -

نمودار سازمانی

img_yw_news
شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ -

تاریخچه دانشکده

در سال ۱۳۶۶ نخستین گام به منظور ایجاد رشته مهندسی پزشکی با پروژه دست سیبرنتیکی و تاسیس آزمایشگاهمهندسی پزشکی در دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر برداشته شد.

img_yw_news
شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ -

ارائه روشی برای ترمیم ضایعات غضروفی بر پایه جوهرهای زیستی توسط یکی از دانش آموختگان دانشکده مهندسی پزشکی

یکی از دانش آموختگان دانشکده مهندسی پزشکی، علی مختارزاده اخیرا در مطالعات خود با استفاده از جوهر زیستی ترکیبی موفق به ارائه روشی برای ترمیم ضایعات غضروفی و استخوانی شدند...

img_yw_news
شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ -

پیام ریاست دانشکده

 دانشکده مهندسی پزشکی پرچمدار رویکرد بین رشته ای  در کشور است...

img_yw_news
شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ -

معرفی دانشکده

در سال‌های اخیر پیشرفت در زمینه‌ی مراقبت های پزشکی بسیار چشمگیر بوده است. از جمله علل اصلی آن می توان پیوند بین دو فضای علمی مهندسی و پزشکی را برشمرد. با توجه به نگرشهای گوناگون فضای پزشکی و مهندسی، همکاری این دو منجر به نتایج مفید و پرثمری گردیده است.

img_yw_news
شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ -

گروه‌ها و برنامه‌های درسی

مهندسی پزشکی عملا کاربرد روش ها و تحلیل های مهندسی در حل مسایل مربوط به علوم پزشکی است. این دانش دیدگاه سیستمی مهندسی را با تحقیق استقرایی در پزشکی پیوند می زند.

img_yw_news
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸ -

معرفی رشته ریاضیات

معرفی رشته ریاضیات معرفی رشته ریاضیات معرفی رشته ریاضیات معرفی رشته ریاضیات معرفی رشته ریاضیات معرفی رشته ریاضیات معرفی رشته ریاضیات معرفی رشته ریاضیات معرفی رشته ریاضیات

صفحه 27 از 27    
...
27
بعدی
آخرین