بایگانی بخش The defense

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 3 | تعداد کل بازدید های مطالب: 1,433 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸ -

Master's project of Sarina Mokhtari

Targeted release of Curcumin using hybrid system based on Layerd Double Hydroxides for hepatocellular carcinoma therapy

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸ -

Master's project of Mahshad Abasirad

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸ -

Master's project of Maede Khodamoradi