دانشکده مهندسی پزشکی- دروس مصوب و طرح درس
دروس مصوب و طرح درس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/26 | 

دروس مصوب کارشناسی                              


 دروس عمومی
 

 

ردیف گرایش عنوان تعداد واحد
۱ مبانی نظری اسلام(*) اندیشه اسلامی ۱ (مبدأ و معاد) ۲
اندیشه اسلامی ۲ (نبوت و امامت) ۲
انسان در اسلام ۲
حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام ۲
۲ اخلاق در اسلام(**) فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) ۲
اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) ۲
آیین زندگی (اخلاق کاربردی) ۲
عرفان عملی در اسلام ۲
اخلاق مهندسی ۲
۳ انقلاب اسلامی(**) انقلاب اسلامی ایران ۲
آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۲
اندیشه سیاسی امام خمینی «ره» ۲
۴ تاریخ و تمدن اسلامی(**) تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ۲
تاریخ تحلیلی صدر اسلام ۲
تاریخ امامت ۲
۵ آشنایی با منابع اسلامی(**) تفسیر موضوعی فرآن ۲
تفسیر موضوعی نهج البلاغه ۲
۶ - زبان فارسی ۳
۷ - زبان انگلیسی ۱ ۱
۸ - زبان انگلیسی ۲ ۲
۹ - تربیت بدنی ۱ ۱
۱۰ - تربیت بدنی ۲ ۱
جمع کل واحدهای عمومی ۲۰

* انتخاب دو درس از این گروه الزامی است.
** انتخاب یک درس از هر یک از این گروه‌ها الزامی است.
 
 دروس پایه
 

 

ردیف عنوان درس پیش­نیاز هم­نیاز تعداد واحد
۱ ریاضی عمومی ( ۱ ) - - ۳
۲ ریاضی عمومی (‌۲) ریاضی عمومی (۱) - ۳
۳ معادلات دیفرانسیل ریاضی عمومی(۱) ریاضی عمومی(۱) ۳
۴ فیزیک عمومی (۱ ) ریاضی عمومی(۱) ریاضی عمومی(۱) ۳
۵ فیزیک عمومی (‌۲ ) -  فیزیک عمومی(۱) ۳
۶ برنامه نویسی کامپیوتر - - ۳
۷ آمارحیاتی و احتمال / آمار و احتمال ریاضی عمومی (۱) - ۳
۸ محاسبات عددی برنامه نویسی کامپیوتر - ۲
جمع کل واحدهای دروس پایه ۲۳
 

 دروس اصلی
 

-  
ردیف عنوان درس پیش­نیاز هم­نیاز تعداد واحد طرح درس
۱

استاتیک در مهندسی پزشکی

ریاضی عمومی (۱) +

فیزیک عمومی (۱)
- ۳ طرح درس
۲ ریاضیات مهندسی ریاضی عمومی(۲) +
معادلات دیفرانسیل
- ۳ 
 
طرح درس
۳ مقدمه­ای بر مهندسی  زیست پزشکی فیزیک بدن انسان
 
مدارهای الکتریکی۱ ۳ طرح درس
۴ تجهیزات عمومی مراکز درمانی مقدمه­ای بر مهندسی  زیست پزشکی+الکترونیک۱ - ۳ طرح درس
۵ کارگاه تجهیزات پزشکی تجهیزات عمومی بیمارستان­ها و
کلینیک های پزشکی+
مدارهای الکتریکی ۱ + مدارهای الکتریکی ۲
- ۱ طرح درس
۶ مدارهای الکتریکی۱

فیزیک عمومی(۲)

معادلات دیفرانسیل

۳ طرح درس
۷ آزمایشگاه مدار -

مدارهای الکتریکی۱

۱ طرح درس
۸ الکترونیک (۱) مدارهای الکتریکی۱ - ۳ طرح درس
۹

اصول و افزار توان­بخشی

فیزیولوژی+ آناتومی+

استاتیک در مهندسی پزشکی +

مقاومت مصالح ۱

- ۳ طرح درس
۱۰

مدیریت و کارآفرینی در

مهندسی پزشکی[۱]

بعد از ۷۰ واحد

- ۲ طرح درس
۱۱

اصول تصویرنگاری پزشکی[۲]

فیزیولوژی + آناتومی

ریاضی مهندسی

۳ طرح درس
۱۲

فیزیولوژی

- - ۳ طرح درس
۱۳

آناتومی

- -
۲
طرح درس
۱۴

آزمایشگاه فیزیولوژی

فیزیولوژی+آناتومی -
۱
طرح درس
۱۵

فیزیک بدن انسان[۳]

فیزیولوژی+ آناتومی

فیزیک عمومی ۲


۳
طرح درس
۱۶

زبان تخصصی مهندسی پزشکی

زبان انگلیسی۲

- ۲ طرح درس
۱۷

مواد مهندسی ۱: ساختار و خواص

فیزیک عمومی ۱

فیزیک عمومی۲

۳ طرح درس
۱۸

کارورزی

گذراندن ۹۰  واحد درسی

- ۲ طرح درس
۱۹

روش تحقیق و گزارش نویسی فنی

گذراندن ۶۰  واحد درسی

- ۲ طرح درس
۲۰

پروژه

تشخیص استاد راهنما

- ۳ طرح درس
جمع ۴۹
 
[۱] جایگزین اصول و کلیات مدیریت سابق
[۲] جایگزین اصول سیستم­های رادیولوژی و رادیوتراپی سابق
[۳] جایگزین فیزیک پزشکی سابق

 
تخصصی اجباری


 
ردیف عنوان درس تعداد واحد گرایش پیش­نیاز هم­نیاز طرح درس
۱ آزمایشگاه الکترونیک ۱ ۱ بیوالکتریک آز مدار الکترونیک۱ طرح درس
۲ الکترونیک ۲ ۳ بیوالکتریک الکترونیک ۱ - طرح درس
۳ آزمایشگاه الکترونیک ۲ ۱ بیوالکتریک آزمایشگاه الکترونیک ۱ الکترونیک۲ طرح درس
۴ مخابرات آنالوگ و دیجیتال ۳ بیوالکتریک سیگنال­ها و سیستم ها+ مدار منطقی+
آمار حیاتی و احتمالات
- طرح درس
۵ سیستم­های کنترل خطی ۳ بیوالکتریک سیگنال­ها و سیستم­ها
(یا ارتعاشات)
- طرح درس
۶ ابزار دقیق و اندازه ­گیری پزشکی ۲ بیوالکتریک سیگنال­ها و سیستم­ها الکترونیک۲ طرح درس
۷ سیگنال­ها و سیستم­ها ۳ بیوالکتریک ریاضی مهندسی طرح درس
۸ پدیده­های بیوالکتریکی ۳ بیوالکتریک فیزیولوژی - طرح درس
جمع ۱۹ طرح درس
۱  مقاومت مصالح ۱ ۳

بیومکانیک

استاتیک در مهندسی پزشکی

- طرح درس
۲ ترمو دینامیک در سیستم­های حیاتی[۱] ۳

بیومکانیک

فیزیک عمومی ۱
+ریاضی عمومی ۲
- طرح درس
۳ دینامیک در مهندسی پزشکی ۳ بیومکانیک استاتیک در مهندسی پزشکی - طرح درس
۴ مکانیک سیالات ۳

بیومکانیک

معادلات دیفرانسیل + استاتیک در مهندسی پزشکی

- طرح درس
۵ طراحی اجزاء در مهندسی پزشکی ۳ بیومکانیک مقاومت مصالح ۱ دینامیک در مهندسی پزشکی طرح درس
۶ آزمایشگاه خواص مکانیکی بافت­های بیولوژیکی و بیومواد ۱ بیومکانیک - مقاومت مصالح ۱ طرح درس
۷ بیومکانیک سیستم­های اسکلتی عضلانی[۲] ۳ بیومکانیک استاتیک در مهندسی پزشکی+ فیزیولوژی + آناتومی    دینامیک در مهندسی پزشکی طرح درس
۸ نقشه کشی صنعتی ۱ ۲ بیومکانیک - - طرح درس
جمع ۲۱
۱ شیمی کاربردی بیومتریال‌ها۱: عمومی، معدنی  و تجزیه ۳ بیو متریال - - طرح درس
۲ ترمودینامیک در سیستم­های حیاتی ۳ بیو متریال ریاضی عمومی ۲+ فیزیک عمومی ۱ - طرح درس
۳ زیست‌شناسی سلولی و مولکولی ۳ بیو متریال شیمی کاربردی بیومتریال ها۲: آلی و بیوشیمی+ فیزیولوژی+ آناتومی - طرح درس
۴ مبانی زیست­سازگاری و آزمون­های بیولوژیکی ۳ بیو متریال - - طرح درس
۵ زیست مواد۱ ۳ بیو متریال مواد مهندسی ۱: ساختار و خواص - طرح درس
۶ مواد مهندسی۲: شکل‌دهی و ساخت ۳ بیو متریال مواد مهندسی۱: ساختار و خواص - طرح درس
۷ شیمی کاربردی بیومتریال‌ها۲: آلی و بیوشیمی ۳ بیو متریال شیمی کاربردی بیومتریال‌ها۱: عمومی، معدنی  و تجزیه - طرح درس
۸ آزمایشگاه شیمی کاربردی بیومتریال‌ها ۱ بیو متریال شیمی کاربردی بیومتریال ها۱ و شیمی کاربردی بیومتریال ها۲ - طرح درس
۹ کارگاه آزمون‌های بیولوژیکی ۱ بیو متریال مبانی زیست­سازگاری و آزمون­های بیولوژیکی - طرح درس
جمع ۲۳


 
 تخصصی انتخابی
 

 
ردیف عنوان درس گرایش پیش­نیاز هم­نیاز تعداد واحد طرح درس
۱ مدارهای الکتریکی ۲ بیوالکتریک مدارهای الکتریکی ۱ - ۳ طرح درس
۲ مدارهای منطقی* بیوالکتریک مدارهای الکتریکی ۱ الکترونیک۱ ۳ طرح درس
۳ میکروپروسسور ۱ بیوالکتریک مدارهای منطقی- برنامه نویسی کامپیوتر (زبانC - ۳ طرح درس
۴ آزمایشگاه میکروپروسسور بیوالکتریک آز مدارهای منطقی  +  میکروپروسسور ۱ میکروپروسسور۱ ۱ طرح درس
۵ حفاظت الکتریکی در سیستم های بیمارستانی بیوالکتریک الکترونیک ۲ + مقدمه-ای بر مهندسی زیست پزشکی - ۲ طرح درس
۶ آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی بیوالکتریک - سیستم¬های کنترل خطی ۱ طرح درس
۷ آزمایشگاه مدار منطقی** بیوالکتریک - مدار منطقی ۱ طرح درس
۸ ماشین های الکتریکی مستقیم بیوالکتریک مدارهای الکتریکی ۱ - ۲ طرح درس
۹ مدار های دیجیتالی و پالس بیوالکتریک الکترونیک ۲ + مدار منطقی - ۳ طرح درس
۱۰ الکترومغناطیس بیوالکتریک فیزیک ۲ ریاضی مهندسی ۳ طرح درس
۱۱ آزمایشگاه ابزار دقیق و اندازه گیری پزشکی بیوالکتریک الکترونیک ۲ ابزاردقیق و اندازه گیری پزشکی ۱ طرح درس
جمع دروس تخصصی انتخابی بیوالکتریک ۲۳
۱ مکانیک سیالات بیولوژیکی*** بیومکانیک مکانیک سیالات - ۳ طرح درس
۲ ارتعاشات بیومکانیک دینامیک در مهندسی پزشکی - ۲ طرح درس
۳ کنترل اتوماتیک بیومکانیک - ارتعاشات ۳ طرح درس
۴ سیستم های اندازه گیری بیومکانیک کنترل اتوماتیک - ۲ طرح درس
۵ مبانی انتقال حرارت و جرم در سیستم های حیاتی بیومکانیک ترمودینامیک در مهندسی پزشکی مکانیک سیالات ۳ طرح درس
۶ مقدمه ای بر بیو رباتیک بیومکانیک دینامیک در مهندسی پزشکی - ۳ طرح درس
۷ آزمایشگاه کنترل و اندازه گیری بیومکانیک - کنترل  اتوماتیک ۱ طرح درس
۸ کارگاه عمومی بیومکانیک - - ۱ طرح درس
۹ آزمایشگاه مکانیک سیالات بیومکانیک - مکانیک سیالات ۱ طرح درس
۱۰ مقاومت مصالح ۲ و تئوری های  شکست**** بیومکانیک مقاومت مصالح ۱ - ۳ طرح درس
۱۱ بیومکاترونیک بیومکانیک کنترل اتوماتیک سیستم¬های اندازه-گیری ۳ طرح درس
۱۲ فناوری اطلاعات پزشکی ۱ بیومکانیک برنامه نویسی کامپیوتر، مقدمه ای  برمهندسی پزشکی - ۲ طرح درس
جمع دروس تخصصی انتخابی بیومکانیک ۲۷
۱ هیستوپاتوایمنوامبریولوژی بیومتریال زیست شناسی سلولی و مولکولی - ۳ طرح درس
۲ مهندسی سامانه‌های دارورسانی بیومتریال ریاضی مهندسی - ۳ طرح درس
۳ مکانیک سیالات بیومتریال معادلات دیفرانسیل - ۳ طرح درس
۴ روش¬های ارزیابی خواص و کارایی بیومتریال¬ها بیومتریال - - ۳ طرح درس
۵ مبانی انتقال حرارت و جرم بیومتریال ترمو دینامیک در سیستم های حیاتی + مکانیک سیالات - ۳ طرح درس
۶ مبانی مهندسی بافت بیومتریال مبانی زیست سازگاری و آزمون های بیولوژیکی - ۳ طرح درس
جمع دروس تخصصی انتخابی بیومتریال ۱۸
 
* این درس با تغییراتی در محتوا از درس تخصصی اجباری به تخصصی انتخابی منتقل شده است.
** این آزمایشگاه با تغییراتی در محتوا از درس تخصصی اجباری به تخصصی انتخابی منتقل شده است
*** جایگزین درس مبانی بیومکانیک۲ سابق
**** این درس از تخصصی اجباری به تخصصی انتخابی تغییر کرده است

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پزشکی:
http://aut.ac.ir/find-2.2820.7815.fa.html
برگشت به اصل مطلب