دانشکده مهندسی پزشکی- طرح درس دروس اصلی
فیزیولوژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
کارشناسی   (اصلی)
 
 
عنوان درس: فیزیولوژی
 
تعداد واحد       ۳                                                    پیش نیاز  -
 
                                                                           هم نیاز    آناتومی
        
 

هدف
 
شناخت و آشنایی با فیزیولوژی بدن انسان به منظور کاربرد و استفاده در حوزه ها و گرایش­های مختلف رشته مهندسی پزشکی
 


سرفصل و رئوس مطالب
 
 1. مقدمه
 2. سلول و عملکرد آن
 3. قلب و گردش خون
 4. تنفس
 5. خون
 6. کلیه
 7. گوارش
 8. غدد درون ریز
 9. اعصاب
 


مراجع
 
 
 1. Hall, John E. Guyton and Hall textbook of medical physiology e-Book. Elsevier Health Sciences, ۲۰۱۵.
 2. فیزیولوژی در مهندسی پزشکی، تالیف حمید کشوری و شیوا اسبری ،۱۳۹۶
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پزشکی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=2.3640.5252.fa
برگشت به اصل مطلب