دانشکده مهندسی پزشکی- طرح درس دروس اصلی
آناتومی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
کارشناسی   (اصلی)
 
 
عنوان درس: آناتومی
 
تعداد واحد       ۲                                                   پیش نیاز  -
 
                                                                           هم نیاز    -
        
 

هدف
 
شناخت و آشنایی با آناتومی بدن انسان به منظور کاربرد و استفاده در حوزه ها و گرایش­های مختلف رشته مهندسی پزشکی
 


سرفصل و رئوس مطالب
 
 1. مقدمه
 2. استخوان­ها و مفاصل
 3. عضلات
 4. قلب و دستگاه گردش خون
 5. دستگاه تنفس
 6. دستگاه گوارش
 7. دستگاه ادراری تناسلی
 8. دستگاه غدد درون ریز
 9. دستگاه عصبی
 10. حواس
 


مراجع
  
 1. Drake, Richard, A. Wayne Vogl, and Adam WM Mitchell. “Gray&#۳۹;s Anatomy for Students-Rental: With STUDENT CONSULT Online Access.” Elsevier Health Sciences, ۲۰۰۹.      
۲- آناتومی در مهندسی پزشکی تالیف حمید کشوری و شیوا اسبری – ۱۳۹۷
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پزشکی:
http://aut.ac.ir/find-2.3640.5253.fa.html
برگشت به اصل مطلب