دانشکده مهندسی پزشکی- طرح درس دروس اصلی
زبان تخصصی مهندسی پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
کارشناسی   (اصلی)
 
 
عنوان درس: آزمایشگاه فیزیولوژی
 
تعداد واحد       ۲                                                  پیش نیاز  زبان انگلیس ۲
 
                                                                           هم نیاز   -
        
 

هدف
 
هدف این درس توانمند سازی دانشجو در موارد زیر است:
۱-فهم عبارات و کلمات تخصصی مهندسی پزشکی و پزشکی مرتبط
۲-فهم مباحث مهندسی پزشکی به زبان انگلیسی ارایه شده به صورت متن یا شفاهی
۳-ارائه مباحث مهندسی پزشکی به زبان انگلیسی به صورت متن یا شفاهی
 


سرفصل و رئوس مطالب
 
  1. مروری بر قواعد گرامری (زمانها، معلوم و مجهول، افعال کمکی، اسم، صفت وقید)
  2. مروری بر ریشه های لاتین در لغات پزشکی (پیشوندها، ریشه ها، و پسوندها)
  3. مباحث منتخب در بیومتریال
  4. مباحث منتخب در بیوالکتریک
  5. مباحث منتخب در بیومکانیک
  6. مباحث منتخب در صنعت سلامت و تکنولوژی های مرتبط
  7. مروری بر قواعد نوشتاری، استدلال منطقی  و نوشتار علمی وفنی
  8. ترجمه متون مهندسی پزشکی
  9. مروری بر قواعد ارایه
 

مراجع
 
 
۱- انگلیسی برای دانشجویان مهندسی پزشکی، دکتر سیامک نجاریان، مهناز کارگر سهی، روشنک دارایی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، ۱۳۹۷

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پزشکی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=2.3640.5259.fa
برگشت به اصل مطلب