دانشکده مهندسی پزشکی- طرح درس دروس اصلی
آزمایشگاه الکترونیک ۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
کارشناسی   (تخصصی اجباری)
 
 
عنوان درس: آزمایشگاه الکترونیک 1
 
تعداد واحد       ۱                                                   پیش نیاز  آز مدار۱
 
                                                                           هم نیاز    الکترونیک ۱
        
 

هدف
 
آشنایی عملی با قطعات الکترونیکی نیمه هادی و مدارهای آن­ها
 


سرفصل و رئوس مطالب
 
1. آشنایی با دستگاه های اندازه گیری و محدودیت های آنها        
2. آشنایی با دیودها و بررسی مشخصه های آن ها
3. کاربردهای دیود
4. دیود زنر و کاربرد های آن
5. مشخصه‌های الکتریکی ترانزیستور پیوندی دوقطبی
6. تنظیم کننده های ولتاژ سری و موازی          
7. مدار های بایاس ترانزیستوری         
8. طراحی تقویت کننده امیتر مشترک
9. طراحی تقویت کننده کلکتور مشترک
 
 

مراجع
 
 
  1. Behzad Razavi, Fundamentals of Microelectronics, 2nd Edition, Wiley, 2013.
  2. Sedra AS, Smith KC, Carusone TC, Gaudet V. Microelectronic Circuits. Oxford University Press; 2016.
مهرداد شریف بختیار، تحلیل و طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ، انتشارات نیاز دانش، 1394

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پزشکی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=2.3640.6836.fa
برگشت به اصل مطلب