دانشکده مهندسی پزشکی- طرح درس دروس اصلی
فناوری اطلاعات پزشکی 1

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
کارشناسی   (تخصصی انتخابی)
 
 
عنوان درس:  فناوری اطلاعات پزشکی 1
 
تعداد واحد       2                                              پیش نیاز  برنامه­نویسی کامپیوتر، مقدمه ای بر مهندسی پزشکی
 
                                                                           هم نیاز  -
        
 

هدف
آشنایی دانشجویان کارشناسی مهندسی پزشکی با کاربردهای نوین کامپیوتر در پزشکی به منظور تشخیص، پیش‌آگهی و درمان به نحوی که این علم بتواند ایشان را در جهت بهره‌برداری و استفاده صحیح از فناوری‌های نوین اطلاعات در پزشکی و آشنایی با رشته انفورماتیک پزشکی رهنمون گردد. در گام بعدی آشنایی با برخی از فناوری‌های اطلاعات در پزشکی نیز برای ایشان مهیا شود، تا وجوه مختلف طراحی و پیاده‌سازی سیستم اطلاعات کامپیوتری مراکز بهداشتی درمانی نیز به خوبی تبیین شود. انتظار می­رود در انتهای درس دانشجویان با مفاهیم اولیه و کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی و سیستم­های بیمارستانی آشنا شوند.
 


سرفصل و رئوس مطالب 
 
1- تعریف واژه‌ها و ترمینولوژی داده و اطلاعات، دانش در انفورماتیک پزشکی

2-
رکوردهای پزشکی و کامپیوتری بیمار


3- معرفی اطلاعات در بخش­های مختلف بیمارستانی

4- مقدمه‌ای بر سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی

5- معرفی سیستم‌های پردازش اطلاعات و بازیابی آن

6-انتقال داده و پروتکل‌های تسهیم اطلاعات در سیستم‌های مراقبتی، بهداشتی و درمانی

7-معرفی سیستم‌های اطلاعاتی، بیمار محور

8-معرفی روش­های پردازش اطلاعات زیستی در حوزه زمان

9-معرفی روش­های پردازش تصاویر به عنوان بخشی از اطلاعات پزشکی

10-
سیستم‌های کامپیوتری پشتیبانی‌کننده تشخیص ـ درمان


 
 

مراجع
 
  1. Metin A.Kay Andy .John Wileyand Sons Information Technologies in Medicine (vol 1,2.),    Inc. March 2001
  2. van Ginneken, A. M., and P. W. Moorman. "Handbook of Medical Informatics (JH van Bemmel, MA Musen, eds.)." 1997.
  3. 4-WWW.LbL. Gav/ 'Olken/health care. Info. Course. Html.
  4. Bronzino, Joseph D., and Donald R. Peterson. Medical devices and human engineering. CRC Press, 2018.
  5. .

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پزشکی:
http://aut.ac.ir/find-2.3640.7152.fa.html
برگشت به اصل مطلب