دانشکده مهندسی پزشکی- طرح درس دروس اصلی
مکانیک سیالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
کارشناسی   (تخصصی انتخابی)
 
 
عنوان درس:  مکانیک سیالات
 
تعداد واحد       3                                             پیش نیاز  معادلات دیفرانسیل، استاتیک در مهندسی پزشکی
  
                                                                           هم نیاز  -
        
 

هدف
 شناخت علم مکانیک سیالات و فلسفه کاربرد آن
 


سرفصل و رئوس مطالب
 
1-مقدمه‌
جهت شناخت علم مکانیک سیالات و فلسفه این درس و کاربرد آن
 
2-خواص سیالات و تعاریف آن
فشار تنش برشی، لزجت، جرم مخصوص و وزن مخصوص، کاویتاسیون، تراکم پذیری، کشش سطحی و سایر خواص.

3-استاتیک سیالات
تغییرات فشار، نیروی وارد بر سطح مستوی و منحنی، نیروی هیدرواستاتیکی وارد بر سد، اصول شناوری، تعدل اجسام شناور، فشارسنج­ها (مانومترها)

4-بررسی جریان سیالات به صورت انتگرالی
تعاریف مورد لزوم در جریان سیالات، حجم معیار و سیستم، خط جریان و غیره، اصول بقا بقای جرم (رابطه­ی پیوستگی)، بقای ممنتوم خطی و زاویه­ای(رابطه­ی مقدار حرکت)، بقای انرژی به صورت انتگرالی، معادله­ی اویلر و برتولیدر امتداد خط جریان، توضیح ریان سیال ایده­آل به صورت ساده، معادل انرژی در طول لوله­ی جریان، کاربرد و حدودیت­های رابطه­ی برنولیدر جریان سیال، کاربرد معادله­ی برنولی(مثل لوله­ی پیتوت و نتوری و ....)، کاربرد معادلات انتگرالی مومنتوم(مثل نیروی وارد بر پرده­های ثابت و متحرک، خم­ها و غیره)

5-اعداد بدون بعد و مطالعات مدلی
تئوری باکینگهام، اعداد بدون بعد رینولدز، فرود، وبر، ماخ،اویلر و ...، تشابه و مطالعات مدلی، نحوه­ی استفاده از اعداد بدون بعدو مطالعات مدلی در طالعات تجربی.

6- جریان در لوله ­ها
تعریف جریان لوله­ای و مغشوش، معادلات جریان لایه­ای و مغشوش در لوله­ها، افت­های موضعی، اشاره­ای به لوله­های سری و موازی، اشره­ای به وسایل اندازه­گیری جریان در لوله­ ها

 

مراجع
 
  1. James, A. F. Introduction to Fluid Mechanics. Cambridge: MIT Press, MA, 1994.
  2. Frank M White. Fluid Mechanics. Mc-Graw Hill.1994
  3. B.R.Munson: Young & okishi, Fundamentals of Fluid Mechanics. 1998
  4. V.L.Streeter:wylie & Bedford, Fluid Mechanics Mc-Graw hill,1998
  5. B.S.Massey, Mechani of Fluid, VNR, 1986
  6. Pritchard, Philip J., and John W. Mitchell. Fox and McDonald's Introduction to Fluid Mechanics, Binder Ready Version. John Wiley & Sons, 2016.
  7. Irving H.Shames, Mechani of Fiuid, Mc-Graw hill,1998
  8. W.P.graeble. Englneering Fluid Mechanics, Tylor & francis publishers 2001
  9. Street, Robert L., Gary Z. Watters, and John King Vennard. Elementary fluid mechanics. J. Wiley, 1996.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پزشکی:
http://aut.ac.ir/find-2.3640.7883.fa.html
برگشت به اصل مطلب