دانشکده مهندسی پزشکی- اخبار و رویدادها
طراحی زخمپوش‌هایی برای سوختگی‌های شدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/10 | 

 
دکتر خلیل الرحمن خلیلی پور رودی،  دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر به سرپرستی خانم دکتر فاطمه داداشیان از دانشکده نساجی و خانم دکتر عاطفه سلوک از دانشکده مهندسی پزشکی ، موفق به طراحی و ارزیابی یک نوع زخم پوش شدند که با استفاده از کراتین بازیافتی پر مرغ  اصلاح شده و می تواند به عنوان یک پانسمان موثر در درمان سوختگی استفاده شود. اطلاعات این دستاورد علمی در سایت دانشگاه و خبرگزاریهای دیگر منتشر شده است.
این موفقیت را به محققان این دستاورد علمی و خانواده مهندسی پزشکی تبریک میگوییم.
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پزشکی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=2.454.10517.fa
برگشت به اصل مطلب