دانشکده مهندسی پزشکی- اخبار و رویدادها
کسب رتبه سوم دانشجویان دانشکده مهندسی پزشکی در در رویداد ایده آرای مهندسی پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/1/20 | 

در رویداد ایده آرای مهندسی پزشکی و مهندسی بافت (بیومتریال) که دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد در اسفند ۱۴۰۰ برگزار شد ، خانم دکتر رعنا ایمانی وخانم ریحانه نبیونی با ایده "سامانه داروسازی هوشمند چند هسته پوسته ای حساس به گونه های فعال اکسیژن با قابلیت رهایش هوشمند زهر زنبور عسل به منظور ترمیم بافت عصب، حائز رتبه سوم شده اند.

این موفقیت را به دانشجویان و اساتید گرامی و خانواده مهندسی پزشکی تبریک میگوییم.
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پزشکی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=2.454.11229.fa
برگشت به اصل مطلب